Tietoa Schmallenbergviruksen vaikutuksista on vielä vähän EU:ssa - märehtijöitä tutkitaan taudin varalta myös Evirassa

15.6.2012

<p>Syksyllä 2011 löydettiin Saksasta naudoista uusi virus, joka nimettiin Schmallenberg-virukseksi (SBV) löytöpaikkansa mukaan. Tähän mennessä tartuntoja on todettu yhdeksässä EU-maassa; viimeisimpänä Tanskassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut raportin SBV:n vaikutuksista eläinten terveyteen.</p>

Vasta-ainetutkimusten perusteella virus on levinnyt laajalle Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa. Viruksen aiheuttamia sikiöiden epämuodostumia on raportoitu maakohtaisesti enimmillään 4 %:lla lammastiloista ja 1,3 %:lla nautatiloista.

Tietoa taudin leviämisestä on vielä vähän eikä ole mahdollista arvioida, tuleeko virusta esiintymään myös tänä kesänä, kun polttiaiskausi alkaa. EFSA suosittaa, että SBV-vasta-aineseurantaa jatketaan. Lisäksi EFSA suosittelee, että kerätään lisää tietoja vaikutuksista eläintuotantoon ja eläinten hyvinvointiin, koska käytettävissä oleva tieto ei toistaiseksi ole riittävästi arviointiin. Tähän oleellisena osana kuuluvat tiedot epämuodostuneina syntyneiden vasikoiden, karitsoiden ja kilien määristä. Tautia levittävien vektoreiden esiintymistä tulisi myös seurata. Lisätietoja tarvitaan myös mahdollisista muista leviämisreiteistä kuin polttiaisten pureman välityksellä.

Suomessa on tehostettu seurantaa
Euroopassa todettujen SBV-tapausten vuoksi myös Suomessa tehostettiin nautojen, lampaiden ja vuohien luomisten syiden seurantaa keväästä 2012 lähtien. Evira tutkii luomisen syitä ja SBV:n osalta erityisesti sikiön epämuodostumista on tärkeää olla yhteydessä eläinlääkäriin. Lisäksi eteläisen Suomen lihakarjoista ja Ahvenanmaan lampaista tehdään SBV-vasta-aineseurantaa.

Lisätietoa
Schmallenbergviruksen aiheuttamasta taudista
Näytteenotosta ja Eviran suorittamista luomisen syyn tutkimuksista

Lue myös
EFSA:n tiedote (englanniksi)
EFSA:n raportti (englanniksi)

Lisätietoja:
Erikoistutkija Ulla Rikula, eläintautivirologia, p. 050 563 2052
Tutkimusyksikön johtaja Liisa Kaartinen, eläintautivirologia, p. 040 840 7364

Aihealueet: