Tiken lopulliset viljasatotiedot ja Eviran laatuseuranta: rukiista 84 prosenttia leipäviljakelpoista, vehnästä puolet

17.1.2008

<div>Kotimaisesta rukiista 84 prosenttia täytti leipäviljan laatuvaatimukset. Vehnäsadosta osuus oli puolet, mikä oli selvästi vuotta 2006 korkeampi. Myös mallaskelpoisen ohran osuus oli korkeampi kuin vuonna 2006. Tiedot perustuvat Tiken ja Eviran kokoamiin vuoden 2007 satotietoihin. </div>

Kevätvehnässä alueellinen vaihtelu runsasta

Vehnäsadosta 406 miljoonaa kiloa täytti leipävehnän laatuvaatimukset. Tästä kevätvehnää oli 360 miljoonaa kiloa ja syysvehnää 46 miljoonaa kiloa. Kevätvehnän valkuaispitoisuus oli edellisvuotta korkeampi, mikä nosti leipäviljakelpoisen sadon osuutta viime vuoden 42 prosentista 56 prosenttiin. Myös syysvehnällä leipäviljakelpoisen sadon osuus kohosi viime vuodesta. Alueelliset erot olivat kuitenkin suuria: Uudellamaalla kevätvehnäsadosta 45 prosenttia oli leipäviljaksi kelpaavaa, kun Varsinais-Suomessa osuus oli 83 prosenttia. Syysvehnäsadosta vastaavat luvut olivat 4 ja 40 prosenttia.

70 miljoonaa ruiskiloa kelpaa leipään

Rukiista leipäviljakelpoisen sadon osuus oli noin 70 miljoonaa kiloa, eli 84 prosenttia koko ruissadosta. Rukiin keskimääräinen sakoluku oli alhaisempi kuin vuonna 2006, mikä laski leipäviljakelpoisen rukiin osuutta noin kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Mallaskelpoista ohraa 216 miljoonaa kiloa

Edellisiä vuosia alhaisempi valkuaispitoisuus nosti mallaskelpoisen mallasohran osuutta. Mallastuksen laatuvaatimukset täyttävää mallasohraa oli 42 prosenttia koko mallasohrasadosta. Eniten mallaskelpoista mallasohraa tuotettiin Varsinais-Suomessa ja Hämeessä.

Rehuviljasato hyvälaatuista

Hieman yli miljardi kiloa eli 71 prosenttia rehuohrasadosta oli hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa. Osuus on 19 prosenttiyksikköä edellisvuotta alhaisempi. Varsinais-Suomessa osuus oli 93 prosenttia, mutta Pohjanmaalla jäätiin 60 prosenttiin.

Kauran laatu oli hehtolitrapainolla mitattuna edellisvuoden tasolla. Kaurasadosta 93 prosenttia ylitti rehuteollisuuden laatuvaatimuksiin kuuluvan 52 kilon hehtolitrapainon ja 31 prosenttia suurimokauralta vaaditun 58 kilon hehtolitrapainon. Eniten suurimokauraksi soveltuvaa kauraa tuotettiin Etelä-Pohjanmaalla: noin 83 miljoonaa kiloa, mikä on 46 prosenttia alueen koko kaurasadosta. Kauran laadussa alueelliset erot olivat muita viljalajeja vähäisempiä.

Tässä tiedotteessa on yhdistetty Tiken satotiedot ja Eviran viljasadon laatuseurannan tiedot. Tike kysyi satotiedot otantatutkimuksella noin 5 800 maatilalta. Tiken otoksessa olivat mukana myös ne 1 700 maatilaa, joilta Evira pyysi viljanäytteitä viljan laatutietojen määritystä varten. Tiken satotilastoon vastasi lähes 5 700 maatilaa ja Evira sai laatuanalyyseihin yli 900 maatilan viljanäytteet. Tilastossa vilja-alat ovat korjattuja aloja, ts. kylvöalalasta on vähennetty sekä viljelijöiden maaseutuviranomaisille ilmoittama täysin tuhoutunut kylvöala että tuorerehuna korjattu ala.

Lisätietoja:
Taulukko: Viljasadon laatu vuonna 2007 (pdf, 100 kt) http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/tiedote_liitteet/Viljan_laatu_2007_lopullinen.pdf
Viljaseula 2007 Kotimaisen viljasadon laatuseuranta (pdf, 2 Mt) http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_517.pdf 

Viljakasvien satotiedot
Tutkija Anneli Partala, puh. 020 77 21 376
Tutkija Mirva Kokkinen, puh. 020 77 21 371
Tike, tilastoryhmä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, puh. 020 77 25090
Ylitarkastaja Juha Kärkkäinen, puh. 020 77 25098
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvianalytiikkayksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: