Tiken lopulliset viljasatotiedot ja Eviran laatuseuranta: Viljasadon valkuaispitoisuus matala

28.1.2010

<p>Syksyn 2009 vehnäsato oli ennätyssuuri. Kuitenkin vain kolmasosa sadosta täytti leipävehnän laatuvaatimukset, sillä valkuaispitoisuus oli alhainen. Mallasohrasadosta 86 prosenttia täytti jyväkoon ja valkuaispitoisuuden vaatimusrajat. Rehuviljasadon hehtolitrapaino oli keskimäärin hyvä, mutta valkuaispitoisuus jäi alle kymmenen vuoden keskiarvon.</p>

Vehnästä kolmasosa leipäviljakelpoista, rukiista puolet

Syksyn 2009 vehnäsato oli yli 880 miljoonaa kiloa, josta leipävehnän laatuvaatimukset täyttävää syysvehnää oli 16 miljoonaa kiloa (25 prosenttia syysvehnästä) ja kevätvehnää 250 miljoonaa kiloa (30 prosenttia kevätvehnästä). Vehnän alhainen valkuaispitoisuus heikensi tänä vuonna myllylaatua: vain 31 prosenttia kevätvehnästä oli valkuaispitoisuudeltaan 12,5 prosenttia tai yli. Keskimääräiset sakoluvut ja hehtolitrapainot olivat viime vuonna korkeita, eivätkä ne siten merkittävästi vähennä vehnän myllykäyttöä.

Kotimainen ruissato oli 42 miljoonaa kiloa eli 19 miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuonna 2008. Vuoden 2009 sadon keskimääräinen laatu oli kuitenkin parempi ja yli puolet sadosta täytti rukiilla yleisesti käytetyt laatuvaatimukset. Ruissadon laatu vaihteli paljon, sillä keskimääräinen sakoluku oli hyvä (noin 150), mutta 45 prosenttia näytteistä jäi sakoluvultaan alle 120. Yli 90 prosenttia ruisnäytteistä oli hehtolitrapainoltaan vähintään 71 kiloa.

Mallasohrasta 86 prosenttia täytti laatuvaatimukset jyväkoon ja valkuaisen osalta

Mallastukseen viljellyistä mallasohralajikkeista ennätykselliset 532 miljoonaa kiloa eli 86 prosenttia täytti valkuaispitoisuuden ja jyväkoon laatuvaatimukset. Jos mallasohran valkuaispitoisuuden ylärajan (11,5 prosenttia) lisäksi käytettiin alarajana 9 prosentin valkuaispitoisuutta, täytti mallasohrasadosta 80 prosenttia mallaskelpoisuuden vaatimukset. Tilaston laatuvaatimuksissa ei huomioitu itävyyttä eikä homeisen viljan määrää, jotka vaikuttavat myös lopulliseen maltaaksi käytettävän viljan määrään.

Rehuviljasadossa korkea hehtolitrapaino mutta alhainen valkuainen

Rehuohrasato oli ennätyssuuri eli yli 1,5 miljardia kiloa. Sadosta 81 prosenttia oli hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa. Keskimääräinen hehtolitrapaino oli kahta edellisvuotta korkeampi. Hehtolitrapainon lisäksi rehuohran peruslaatuun vaikuttavat kosteus, roskaisuus ja vieraiden viljalajien osuus. Keskimääräinen valkuaispitoisuus oli ohralla 11,0 prosenttia.

Kaurasato oli 1,1 miljardia kiloa, josta lähes 89 prosenttia ylitti hehtolitrapainoltaan 52 kiloa. Suurimokauran 58 kilon hehtolitrapainon ylitti 27 prosenttia sadosta. Kuten rehuohralla, myös kauralla valkuaispitoisuus oli matalampi kuin 2000-luvulla keskimäärin. Valkuaispitoisuus ei kuitenkaan alenna rehuviljoilla laatua samalla tavalla kuin leipäviljoilla. Molemmilla rehuviljoilla oli edellisvuotta suurempi jyväkoko eli vähemmän surkastuneita jyviä.

Sato- ja laatutietojen tausta
Tässä tiedotteessa on yhdistetty Tiken satotiedot ja Eviran viljasadon laatuseurannan tiedot vuodelta 2009. Tike kysyi satotiedot otantatutkimuksella noin 5 800 maatilalta, joista 1 700 maatilalta Evira pyysi lisäksi viljanäytteitä viljan laatutietojen tutkimiseksi. Tiken satotilastoon vastasi lähes 5 600 maatilaa ja Evira sai viljanäytteitä noin 600 maatilalta. Tilastossa vilja-alat ovat korjattuja aloja, ts. kylvöalasta on vähennetty sekä viljelijöiden maaseutuviranomaisille ilmoittama täysin tuhoutunut kylvöala että tuoreviljana korjattu ala.

Viljasadon laatu 2009 –taulukko:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Vilja > Viljasadon laatu > Viljasadon laatu 2009

Lisätietoja:
Viljakasvien satotiedot
Tutkija Anneli Partala, puh. 020 77 21376
Tutkija Mirva Kokkinen, puh. 020 77 21371
Tilastopäällikkö Esa Katajamäki, puh. 020 77 21237
Tike, tilastopalvelut
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, puh. 020 77 25090
Tutkija Anne Mäittälä, puh. 020 77 25095
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvianalytiikkayksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: