Tiken viljasadon ennakkotiedot ja Eviran viljan laatuseuranta: Viljan määrä ja laatu hyvä kuivasta kesästä huolimatta

9.11.2006

<div>Lähes 3,8 miljardin kilon viljasato on sekä määrältään että laadultaan ennakoitua parempi. Leipäviljan laatuvaatimukset täyttävää vehnää tuotettiin tänä vuonna noin 283 miljoonaa kiloa. Määrä on 41 prosenttia koko vehnäsadosta. Rukiin 51 miljoonan kilon sato on lähes kokonaan leipäviljakelpoista. Viljan määrä- ja laatutiedot tarkentuvat vielä, ja niistä julkaistaan aluetason tietoa joulukuun 14. päivä. </div>

Viljan määrä- ja laatutiedot yhdistetty
Tiken lokakuun satokysely lähetettiin lähes 6 000 viljelijälle, joista 1 700 viljelijää kuuluu myös Eviran laatukartoitukseen. Viime vuonna aineistot yhdistettiin ensimmäistä kertaa, joten nyt voidaan arvioida kotimaisen viljasadon määrätietoja eri laatukriteerien perusteella toista kertaa.

Vehnäsato 680 miljoonaa kiloa; leipäviljakelpoista 41 %
Kevätvehnäsato oli 620 miljoonaa kiloa ja syysvehnäsato 62 miljoonaa kiloa. Syysvehnän hehtaarisato jäi selvästi keskimääräistä pienemmäksi. Kevätvehnän hehtaarisato oli sen sijaan 10 vuoden keskiarvoa suurempi, vaikka jäikin viime vuotta pienemmäksi.

Alhaisen valkuaispitoisuuden vuoksi kevätvehnäsadosta on myllykelpoista (valkuainen ≥12,5 %, hehtolitrapaino ≥78,0 kg, sakoluku ≥180) 43 prosenttia. Vain pienessä osassa sadosta sakoluku tai hehtolitrapaino jää alle vaatimusten. Interventiokelpoista kevätvehnää on 93 prosenttia sadosta. Valkuaisen lisäksi myös sakoluku jää osassa satoa alle interventiorajan, joka on 220.

Syysvehnästä myllykelpoista on 26 prosenttia sadosta. Myös syysvehnän kompastuskivi on alhainen valkuaispitoisuus. Interventiokelpoista syysvehnästä on 68 prosenttia. Osuus jää kevätvehnää pienemmäksi alhaisen Zeleny-luvun vuoksi. Rajana on käytetty arvoa 30, jonka alle jäävistä eristä olisi interventiossa tehtävä taikinatesti.

Lähes koko ruissato leipäviljakelpoista
Ruissato (51 miljoonaa kiloa) on lähes 20 miljoonaa kiloa enemmän kuin viime vuonna. Rukiin hehtaarisato on keskimääräinen. Lähes koko sato eli 50 miljoonaa kiloa on leipäviljakelpoista, kun rajoina käytetään 71 kilon hehtolitrapainoa ja sakolukua 120.

Mallasohrasato noin 470 miljoonaa kiloa
Mallasohran viljelyala ja hehtaarisato jäivät edellisvuotta pienemmiksi. Mallasohran kokonaissato jäi peräti neljänneksen pienemmäksi kuin vuonna 2005. Maltaaksi soveltuvaa mallasohraa puitiin vain 175 miljoonaa kiloa. Ongelmana on korkea valkuaispitoisuus. Keskimääräinen valkuaispitoisuus on 12,0 %.

Rehuohraa 1,5 miljardia kiloa ja kauraa 1 miljardi kiloa
Rehuohrasato on viime vuoden tapaan 1,5 miljardia kiloa. Sekä viljelyala että hehtaarisato olivat lähes samoja kuin viime vuonna. Kauran viljelyala kasvoi hiukan vuodesta 2005, mutta pienemmän hehtaarisadon vuoksi sato jäi noin 45 miljoonaa kiloa edellisvuotta pienemmäksi. Ohrasadon laatu on hyvä. Peräti 90 prosenttia sadosta eli noin 1,35 miljardia kiloa on hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa. Kaurasadosta 93 prosenttia on hehtolitrapainoltaan yli 52 kiloa ja 32 prosenttia yli 58 kiloa.

 

Tässä tiedotteessa on Tiken satotilaston ennakkotiedon lisäksi Tiken ja Eviran yhteinen viljasadon laadun ennakkotieto. Viljasadon laadun ennakkotiedossa on yhdistetty Tiken satotilaston ennakkotieto ja Eviran viljalaboratorion viljasadon laatutiedot. Tike on kysynyt satotiedot otantatutkimuksella noin 6 000 viljelijältä. Tiken otoksessa olivat mukana myös ne 1 700 viljelijää, joiden viljanäytteistä Eviran viljantarkastusyksikkö on määrittänyt viljan laatutiedot.

Ennakkotietoa varten Tike on saanut satotiedot noin 5 300 viljelijältä ja Evira laatutiedot noin 800 viljelijältä. Ennakkotiedossa on käytetty sato- ja laatutiedot antaneiden viljelijöiden kasvikohtaisia pinta-aloja yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä (IACS). Lopullinen satotilasto ja viljasadon laatutilasto julkaistaan 14.12.2006, jolloin tilastot ovat saatavilla myös aluetasolla.

Lisätietoa Eviran internet-sivuilta:
Satotilaston ennakkotieto
Viljasadon laadun ennakkotieto

 

Lisätietoja, viljakasvien satotilasto
Tutkija Anneli Partala, puh. 020 77 21 376
Tutkija Mirva Kokkinen, puh. 020 77 21 371
Tike, tilastoryhmä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi

Lisätietoja, viljan laatutiedot
Johtaja Mirja Kartio, puh. 020 77 25090
Ylitarkastaja Juha Kärkkäinen, puh. 020 77 25098
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, viljantarkastusyksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: