Tiken viljasatotiedot ja Eviran viljan laatuseuranta: 3,8 miljardin kilon viljasato laadullisesti erinomainen

14.12.2006

<div>Syksyn 2006 viljasato, noin 3,8 miljardia kiloa, oli laadullisesti erinomainen. Vain vehnän alhainen valkuaispitoisuus rajoittaa sen käyttöä leipäviljaksi. Viljasadon määrätiedot ovat Tiken lopullisesta satotilastosta ja laatutiedot Eviran viljasadon laatukartoituksesta.</div>

Vehnäsadosta 42 prosenttia leipäviljakelpoista
Kevätvehnäsato oli 621 miljoonaa kiloa ja syysvehnäsato 62 miljoonaa kiloa. Vehnäsato jäi lähes 120 miljoonaa kiloa pienemmäksi kuin vuonna 2005. Pääosin pudotus johtui kevätvehnän viljelyn supistumisesta, mutta kokonaissatoa alensi myös syysvehnän alhainen hehtaarisato (3 100 kg/ha).

Kevätvehnäsadosta oli myllykelpoista 268 miljoonaa kiloa eli 43 prosenttia koko sadosta. Eniten myllykelpoista kevätvehnää tuotettiin Varsinais-Suomessa (92 milj. kg) ja Uudellamaalla (36 milj. kg). Määrät vastaavat 44 ja 23 prosenttia alueiden kevätvehnäsadosta. Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla myllykelpoisen kevätvehnän osuus oli 86 prosenttia. Interventiokelpoista kevätvehnää oli 93 prosenttia sadosta eli 575 miljoonaa kiloa.

Myllykelpoista syysvehnää oli 16 miljoonaa kiloa eli neljäsosa kokonaissadosta. Eniten myllykelpoista syysvehnää tuotettiin Hämeessä (5 milj. kg), Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa (kummassakin 4 milj. kg). Pirkanmaalla koko sato täytti myllyvaatimukset ja Hämeessä 56 prosenttia sadosta, mutta Varsinais-Suomessa vain 14 prosenttia sadosta. Interventiokelpoista syysvehnää koko maan sadosta oli 59 prosenttia. 

Rukiista 98 prosenttia leipäviljakelpoista
Ruissato oli 51 miljoonaa kiloa eli lähes 20 miljoonaa kiloa enemmän kuin viime vuonna. Rukiin kokonaissatoa nosti viljelyalan kasvu edellisvuodesta, sillä rukiin hehtaarisato (2 330 kg/ha) oli keskimääräinen. Lähes koko sato eli 50 miljoonaa kiloa on leipäviljakelpoista, kun vähimmäisvaatimuksena on 71 kilon hehtolitrapaino ja sakolukuna 120. Eniten leipäviljakelpoista ruista tuotettiin Varsinais-Suomessa (11 milj. kg) ja Uudellamaalla (9 milj. kg).

Vajaa kolmannes mallasohrasta soveltuu mallastukseen
Mallasohran viljelyala ja hehtaarisato (3 570 kg/ha) jäivät selvästi edellisvuotta pienemmiksi. Mallasohran kokonaissato jäi siten yli viidenneksen pienemmäksi kuin vuonna 2005. Kokonaissadosta 31 prosenttia eli 148 miljoonaa kiloa täytti mallasohran laatuvaatimukset. Hämeessä vain 11 prosenttia ja Kaakkois-Suomessa 26 prosenttia mallasohrasta täytti vaatimukset. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa osuudet vaihtelivat 44 - 46 prosentin välillä. Alueelliset vaihtelut johtuivat valkuaispitoisuudesta.

Rehuohraa puolitoista miljardia kiloa ja kauraa miljardi kiloa
Rehuohrasato, 1,5 miljardia kiloa, oli kolme kertaa suurempi kuin mallasohrasato. Sekä viljelyala että hehtaarisato (3 480 kg/ha) olivat lähes samoja kuin viime vuonna. Kaurasato ylitti 1 miljardin kilon. Kauraa korjattiin hiukan suuremmalta alalta kuin edellisvuonna, mutta pienemmän hehtaarisadon (2 920 kg/ha) vuoksi sato jäi noin 45 miljoonaa kiloa edellisvuotta pienemmäksi.

Rehuohrasadosta 90 prosenttia ylitti 64 kilon hehtolitrapainon. Eniten ohraa tuotettiin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-keskusten alueella. Varsinais-Suomen ohrasta käytännössä koko sadon hehtolitrapaino ylitti 64 kiloa. Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa osuudet jäivät 85 ja 72 prosenttiin.

Kaurasadosta 93 prosentissa hehtolitrapaino oli yli 52 kiloa. Suurin kaurasato saatiin Etelä-Pohjanmaalla, 149 miljoonaa kiloa. Suurimokauran hehtolitrapainorajan (58 kg) ylitti 32 prosenttia sadosta. Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa 53 prosenttia kaurasadosta ylitti suurimokauralta vaaditun hehtolitrapainon. Etelä-Pohjanmaalla osuus jäi 16 prosenttiin ja Pohjois-Savossa viiteen prosenttiin.

Tässä tiedotteessa on yhdistetty Tiken satotilasto ja Eviran viljalaboratorion viljasadon laatutiedot. Tike kysyi satotiedot otantatutkimuksella noin 5 800 viljelijältä. Tiken otoksessa olivat mukana myös ne 1 700 viljelijää, joilta Eviran viljantarkastusyksikkö pyysi viljanäytteitä viljan laatutietojen määritystä varten. Tiken satotilastoon vastasi lähes 5 700 viljelijää ja Evira sai laatuanalyyseihin yli 900 viljelijältä viljanäytteet. Tilastossa pinta-alat ovat korjattuja aloja, ts. pinta-aloista on vähennetty viljelijöiden maaseutuelinkeinoviranomaisille ilmoittama täysin tuhoutunut satovahinkoala.

 

Lisätietoja:
Viljakasvien satotilasto
Tutkija Anneli Partala, puh. 020 77 21 376
Tutkija Mirva Kokkinen, puh. 020 77 21 371
Tike, tilastoryhmä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Johtaja Mirja Kartio, puh. 020 77 25090
Ylitarkastaja Juha Kärkkäinen, puh. 020 77 25098
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, viljantarkastusyksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

Lisätietoa Eviran internetsivuilla
Viljasadon laatu 2006

 

Hinta- ja tilaustiedot
Alueittaisen (TE-keskus) tilaston hinta on 20,13 euroa (sis. alv.), ja sitä voi tilata puhelimitse numerosta 020 77 21 208 tai 020 77 2005 tai sähköpostitse:tietopalvelu@mmmtike.fi. Se on saatavilla myös Matilda-tietopalvelun maksulliselta puolelta: www.matilda.fi

Aihealueet: