Tulli ja Evira valvovat lannoitteiden maahantuontia

29.7.2011

<p>Tulli valvoo yhdessä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden maahantuontia EU:n ulkopuolisista maista. Sisäisen turvallisuuden varmistaminen ja kansainvälisen kaupan tavaravirtojen valvonta ovat Tullin tärkeitä tehtäviä.</p>

Maahantuojan tulee tehdä jokaisesta maahantuotavasta lannoite- tai sen raaka-aine-erästä Eviralle ennakkoilmoitus viimeistään kolme arkipäivää ennen tavaran saapumista maahantuontipaikkaan. Evira käsittelee ennakkoilmoitukset ja toimittaa Tullille tiedon kaikista eristä, jotka saa tuoda maahan. Jos asiakkaalla ei ole tuontilupaa, Tulli ottaa aina yhteyttä Eviraan eikä tuotetta päästetä maahan ilman Eviran hyväksyntää.

Evira voi myöntää asiakkaalle hakemuksesta määräaikaisen luvan tuoda maahan tuotteita ilman ennakkoilmoitusta. Hakemuksessa on eriteltävä tuotavat tuotteet. Myös näistä päätöksistä Tulli saa tiedon. Maahantuoja tekee myös Tullille tavaran tuontiin tarvittavat sähköiset ilmoitukset ennen tavaran maahan saapumista.

- Tullin tehtävä on valvoa, että Suomeen saapuu kolmansista maista vain ne lannoitevalmisteet ja raaka-aineet, jotka Evira on hyväksynyt maahantuotavaksi, sanoo tulliylitarkastaja Heli Lampela.

Maahantuonnin hyväksyminen ennakkoilmoituskäytännöllä koskee EU.n ulkopuolisista maista tuotavia lannoitevalmisteita ja niiden raaka-aineita, ei niiden kauttakulkukuljetuksia tai kauppaa EU:n alueella.

Viranomaiset tarkastavat myös EU:n sisäistä liikennettä

Asiakkaat tekevät Tullille tarvittavat sähköiset ilmoitukset Suomeen tuotavista tai Suomesta vietävistä tavaroista. Etukäteen annettavien ilmoitusten perusteella Tulli valvoo myös muita ihmisen turvallisuudelle ja terveydelle sekä ympäristölle haitallisten aineiden tuontia ja vientiä.

- Tullin tehtäviin kuuluu myös EU:n sisäisen tavaraliikenteen valvonta riskianalyysin keinoin. Tarkastamme esimerkiksi internetin kautta Suomeen tilattavia tavaroita. Teemme kansallisia ja kansainvälisiä valvontaoperaatioita muiden viranomaisten kanssa. Tarkastamme jatkuvasti tuotteita ja kohteita, joihin liittyy korkeita riskejä, sanoo Samy Gardemeister Tullin tarkastusjohtaja.

Evira valvoo EU:n alueella liikkuvia lannoitevalmisteita muun muassa tukku- ja vähittäismyymälöissä. Valvontaa voidaan tehdä myös lannoitteen käyttäjillä, kuten maatiloilla.

Lisätietoja:

- Tulli: tarkastusjohtaja Samy Gardemeister puh. 040 332 2250
- Tulli: tulliylitarkastaja Heli Lampela puh. 040 332 2619
- Evira: jaostopäällikkö Olli Venelampi puh 040 842 3478

Linkit:
www.tulli.fi
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/kasikirjat/rajoituskasikirja/liitetiedostot/lannoitteet (pdf, 33 kt)

Aihealueet: