Tulokset tilojen tarkastuksista ovat valmistuneet- rikkeitä löytyi noin 25 prosentista tiloista

10.12.2007

<div>Eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet Oikeutta Eläimelle –yhdistykseltä saadussa listassa olleet tilat, jotka annettujen tietojen perusteella voitiin tunnistaa ja joilla oli tarkastushetkellä eläimiä. 4.12. jälkeen tehdyissä tarkastuksissakaan ei havaittu välittömiä toimenpiteitä aiheuttavaa eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Rikkeitä todettiin kaikkiaan 25 prosentista tiloista.</div>

Tarkastettuja tiloja on yhteensä 65. Yksi tila tarkastetaan myöhemmin tällä viikolla.

Tilat tarkastettiin läänineläinlääkärin määräämässä kiireellisyysjärjestyksessä. Evira sai pyynnöstään aineiston Oikeutta Eläimille – yhdistykseltä perjantaina 30.11. ja lauantaina 1.12. Tarkastusten tarkoituksena oli selvittää täyttyvätkö tilalla ne eläinsuojelusäädösten mukaiset vaatimukset, jotka tuotantoeläinten pidolle on asetettu.

Rikkomuksia todettiin 29 % sikatiloista ja 33 % kanatiloista. Kaikissa kanaloissa todettu rikkomus liittyi kynsien hiomalaitteiden puuttumiseen. Sioilta puuttui virikkeitä ja sikaloissa esiintyi myös ilmanvaihto-ongelmia, likaisuutta sekä karsinoiden ylitäyttöä. Tarkastetuilla broileritiloilla ei todettu rikkomuksia. Saadut tarkastustulokset vahvistavat viime vuosina tehtyjen EU-eläinsuojelutarkastusten tuloksia.

Tiloille on annettu määräaika rikkeiden korjaamiseksi, minkä jälkeen virkaeläinlääkäri tarkastaa tilat uudelleen.

Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 020 77 24225, 050 4392347
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910

Aihealueet: