Tuoksuvalmuska on hyväksytty uutena sienenä kauppasieniluetteloon

30.5.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on 16.4.2007 antanut määräyksen kauppasieniluettelosta (3/2007). Määräys tuli voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi. Kauppasieniluettelo on laadittu kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen ruokasienten kaupan pitämisestä (489/2006) nojalla. Kauppasieniluettelo säätelee ja rajoittaa kaupan pidettävien sienten ja sienivalmisteiden myyntiä, koska vain luettelossa mainittuja ruokasieniä saa myydä elintarvikkeena. Kauppasieniluetteloon sisältyy myös ohjeet saman sukuisten sienten myymisestä samassa erässä ja määräys viljeltyjen ruokasienten nimistä.</div>

Kauppasieniluetteloon sisältyy yhteensä 24 ruokasientä. Kauppasieniluettelo on saatavissa Finlexistä kohdasta Viranomaisten määräyskokoelmat ja Eviran internetsivuilta (http://www.evira.fi/attachments/palveluhakemisto/eviran_maarayskokoelma/maarays_3_2007.pdf)

Uutena sienenä kauppasieniluetteloon on otettu tuoksuvalmuska (Tricholoma matsutake). Tuoksuvalmuska on lisätty kauppasieniluetteloon kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman kasvisasetustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti. Tuoksuvalmuska on arvostettu ruokasieni erityisesti Japanissa, jossa sienen käytöllä on vuosisataiset perinteet. Tuoksuvalmuskan vientimahdollisuuksia pidetään hyvinä. Sienelle saadaan arvoa myös tarjoamalla siitä tehtyä ruokaa suomalaisravintoloissa japanilaisturisteille. Tuoksuvalmuskaa viedään Japaniin vuosittain yli kolme miljoonaa kiloa mm. Kiinasta, Etelä-Koreasta ja sen lähilajiketta Kanadasta ja USA:sta. Myös Ruotsissa kartoitetaan tuoksuvalmuskan vientimahdollisuuksia.

Tuoksuvalmuska kasvaa mäntykankailla ja esiintyy koko maassa. Sateisina kesinä se tuottaa satoa parhaiten Pohjois-Suomessa kasvaen samankaltaisilla kankailla kuin männynherkkutatti. Se on kiinteämaltoinen ja kasvaa melko kookkaaksi. Parhaimpia kauppasieniä ovat tuoksuvalmuskan nuoret sienet, joiden lakki ei ole vielä täysin auennut. Arktiset Aromit ry on valinnut tuoksuvalmuskan vuoden sieneksi ja julkaissut siitä esitteen sienen tuntemuksen lisäämiseksi. Esitettä voi tulostaa yhdistyksen internetsivuilta (www.arktisetaromit.fi >Tiedotteet) tai tilata sitä   postikustannuksia vastaan yhdistyksen toimistolta. 

Lisätietoja:
Elintarvikeylitarkastaja Arja Kaiponen, Evira (kauppasieniluettelo), p. 020 77 24288, arja.kaiponenat-merkki.gifevira.fi
Toiminnanjohtaja Simo Moisio, Arktiset Aromit ry (tuoksuvalmuska-esite ja luonnontuotteiden keräily ja hyödyntäminen), p. (08) 6155 5591, 040 5801186, simo.moisioat-merkki.gifarctic-flavours.fi

Aihealueet: