Tuoreet kasvot 2009 - Pakkausmerkinnät valokeilassa

15.12.2008

<div>Miksi ja miten elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä olisi syytä lukea? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan vuoden 2009 kestävässä Tuoreet Kasvot 2009 - Pakkausmerkinnät valokeilassa -kampanjassa, jonka toteuttavat yhteistyössä viranomaiset, järjestöt ja elintarvikeala.</div>

Parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä -merkinnät selviksi
Kampanjassa avataan valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä -merkintöjen erot sekä paneudutaan lukuisiin muihin kuluttajaa varten tehtyihin merkintöihin, joita pakkauksissa on. Myös lemmikkieläinten ruokaa sisältävien pakkausten merkinnät otetaan tarkasteltavaksi.

Kampanjan tärkeänä tavoitteena on opastaa kuluttajia antamaan palautetta puutteellisista merkinnöistä oikealle viranomaiselle.

Kampanjan avaus 22.1.2009 Helsingissä
Kampanja käynnistyy 22. tammikuuta 2009 avajaistilaisuudella Helsingissä. Tilaisuudessa julkistetaan Eviran uusi esite 7 syytä tutustua pakkausmerkintöihin ja pakkausmerkintöjen lukemista selvittävän kyselytutkimuksen tulokset.

Kampanjavuoden aikana järjestöillä on paikallisia yleisötilaisuuksia eri paikkakunnilla. Vuoden lopussa toistetaan kyselytutkimus, jotta saadaan tietoa kampanjan tehosta.

Kampanjan teemat
Kampanjan teemat vaihtuvat kuukausittain. Ne esitellään kampanjan tammikuussa avattavalla internetsivulla. Sivulla on pakkausmerkintätietoa ja kilpailuja sekä tapahtumakalenteri, jossa esitellään kaikki teemaan liittyvät tilaisuudet yhteyshenkilöineen.

Kampanjan järjestäjät
Kampanjan toteuttavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Finlands svenska Marthaförbund r.f., Kuluttajat - Konsumenterna ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry ja Suomen Kuluttajaliitto ry. Myös muita tahoja osallistuu kampanjaan.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Annika Nurttila, p. 020 77 24290
ylitarkastaja Tytti Itkonen, p. 020 77 24296
tiedottaja Katriina Jauhiainen p. 020 77 24012


Aihealueet: