Tuotantoeläinrehuseosten kokonaisvalmistusmäärän väheneminen jatkui vuonna 2008

20.3.2009

<div>Suomessa valmistettiin vuonna 2008 tuotantoeläinten rehuseoksia kotimaan markkinoille yhteensä 1 378 milj. kg. Vuoteen 2007 verrattuna valmistusmäärä väheni noin 2,5 %. Erilaisten rehulisäainevalmisteiden valmistusmäärä, 33 milj. kg, oli sen sijaan lähes 10 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Turkiseläinrehusekoittamoissa rehua valmistettiin 327 milj. kg. Lemmikkieläimille ruokia valmistettiin 6,6 milj. kg. Tiedot perustuvat valmistajien Eviran rehuvalvonnalle antamiin ilmoituksiin valmistusmääristään. </div>

Nautakarjalle - vasikoille, mulleille ja lypsylehmille - tarkoitettujen rehuseosten osuus maatilarehuista oli 45 % eli 612 milj. kg. Määrä pieneni edellisestä vuodesta 30 milj. kg eli 4,6 %. Lehmien täysrehuja valmistettiin 296 milj. kg (vähennystä 18 milj. kg) ja puolitiivisteitä 164 milj. kg (vähennystä vajaa 9 milj. kg). Tiivisteiden valmistusmäärä oli noin 84 milj. kg, joka on noin 1,3 milj. kg enemmän kuin vuonna 2007.

Sikarehuseosten osuus kotimaisesta rehuseosvalmistuksesta on edelleen yli neljännes. Valmistusmäärä, 363 milj. kiloa, oli runsaan prosentin pienempi kuin vuonna 2007. Kasvatustäysrehuja, joiden osuus sikarehuista oli runsas kolmannes, valmistettiin 129 milj. kg. Toiseksi suurimman tuoteryhmän muodostivat kasvatustiivisteet, joita valmistettiin lähes 60 milj. kg.

Siipikarjan rehuseosten osuus tuotantoeläimille valmistetuista rehuseoksista on edelleen noin viidennes. Vuonna 2008 kokonaisvalmistusmäärä, 313 milj. kg, oli 6 milj. kiloa suurempi kuin edellisenä vuonna. Siipikarjan rehuista suurimman ryhmän, 69 % rehuseoksista, muodostavat broilereille syötettävät rehut. Näitä valmistettiin 216 milj. kiloa. Määrä oli lähes 11 milj. kiloa suurempi kuin vuonna 2007.

Tuotantoeläimille tarkoitettuja kivennäisrehuseoksia valmistettiin vuonna 2008 noin 28 milj. kg, joka on noin 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Hevosille rehuseoksia valmistettiin runsaat 7 milj. kg ja poroille 14 milj. kg.

Turkiseläinrehusekoittamoissa rehua valmistettiin vuonna 2008 yhteensä 327 milj. kg. Määrä oli 20 milj. kg (6 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Rehulisäainevalmisteita kuten vitamiini- ja propyleeniglykolivalmisteita sekä rehun säilöntäaineita valmistettiin viime vuonna 33 milj. kiloa. Vuoteen 2007 verrattuna valmistusmäärässä oli lisäystä 3 miljoona kiloa eli lähes 10 %. Lisäainevalmisteita suurimman ryhmän muodostavat säilöntäaineet.

Lemmikkieläimille tarkoitetuista ruuista ovat tilastossa mukana koirille ja kissoille tarkoitettujen ruokien kotimainen valmistus. Näitä ruokia valmistettiin viime vuonna lähes sama määrä kuin vuotta aikaisemme eli vajaa 6,6 milj. kg.

Tilasto rehuseosten valmistuksesta 2008:
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/tilastoja_ja_raportteja/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, maatalouskemian yksikkö, p. 020 77 25210
Aihealueet: