Tuotantoeläinten rehuseosten kokonaisvalmistusmäärä väheni hieman vuonna 2011

17.4.2012

<p>Suomessa valmistettiin tuotantoeläinten rehuseoksia yhteensä 1 349 miljoonaa kiloa vuonna 2011. Valmistusmäärä pieneni noin kaksi prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Valmistus tapahtui lähes kokonaan kotimaan markkinoille. Tiedot perustuvat valmistajien Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle antamiin ilmoituksiin valmistusmääristään.</p>

Nautakarjalle eli vasikoille, lihanaudoille ja lypsylehmille tarkoitettujen rehuseosten osuus kokonaisvalmistusmäärästä oli lähes 48 % eli 643 miljoonaa kiloa. Vuoteen 2010 verrattuna valmistusmäärässä oli noin 4 % kasvua. Nautakarjan rehuseoksista lähes 52 % eli 333 miljoonaa kiloa oli sellaisia täydennysrehuja, jotka vaativat ruokinnassa lisäksi vain karkearehua. Valkuaistäydennysrehuja nautakarjalle valmistettiin runsaat 241 miljoonaa kiloa ja kivennäistäydennysrehuja noin 26 miljoonaa kiloa.

Sikojen rehuseosten osuus kaikista rehuseoksista oli hieman alle neljännes. Valmistetusta 318 miljoonasta kilosta täysrehuja oli noin 56 % (178 milj. kiloa) ja valkuaistäydennysrehuja 44 % (139 milj. kg). Sikojen rehuseosten valmistus oli kaiken kaikkiaan lähes 8 % pienempi kuin vuonna 2010.

Siipikarjan rehuseosten osuus tuotantoeläimille valmistetuista rehuseoksista säilyi edelleen noin viidenneksenä. Vuonna 2011 kokonaisvalmistusmäärä, 297 miljoonaa kiloa, oli pari prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Siipikarjan rehuista suurimman ryhmän, 69 prosenttia rehuseoksista, muodostavat broilereiden rehut. Näitä valmistettiin 205 miljoonaa kiloa eli vajaa 3 % enemmän kuin vuonna 2010.

Hevosille ja poneille tarkoitettuja rehuseoksia valmistettiin 8,8 miljoonaa kiloa (7,2 milj. kiloa vuonna 2010). Poroille rehuseoksia valmistettiin noin 15 miljoonaa kiloa, joka on noin lähes 13 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Turkiseläinrehusekoittamoissa tuoretta turkiseläinrehua valmistettiin vuonna 2011 yhteensä 346 miljoonaa kiloa. Määrä oli 10 miljoonaa kiloa eli noin kolme prosenttia suurempi kuin vuonna 2010.

Lemmikkieläimille tarkoitetuista ruoista ovat tilastossa mukana koirille ja kissoille tarkoitettujen ruokien valmistus. Näitä ruokia, jotka käytännössä lähes kaikki olivat koirille tarkoitettuja ruokia, valmistettiin noin 7,6 miljoonaa kiloa. Määrä on runsaat 5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010.

Rehuseosten valmistusmäärätilastointi on hieman muuttunut edellisvuosiin verrattuna. Määrissä ovat nyt mukana myös vientiin valmistetut rehuseokset, joiden osuus kokonaisvalmistuksesta on kuitenkin vain alle pari prosenttia. Merkittävämpi muutos on kivennäisrehuseosten ja rehun lisäainevalmisteiden tilastointi eläinryhmittäin. Aikaisempien vuosien tilastoissa nämä ovat omina erillisinä ryhminään.

Tilasto rehuseosten valmistuksesta 2011: Evira.fi > Eläimet > Rehut > Tilastot ja raportit

Tuotantoeläinten rehuseokset (pdf, 16 kt)
Lemmikkieläinten ruoat (pdf, 41 kt)
Turkiseläinten tuoreet rehuseokset (pdf, 11 kt)

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, p. 040 489 3338

Aihealueet: