Tuotantoeläinten rehuseosten valmistus väheni edelleen vuonna 2009

16.3.2010

<p>Suomessa valmistettiin vuonna 2009 tuotantoeläinten rehuseoksia kotimaan markkinoille yhteensä 1 329 miljoonaa kg. Vuoteen 2008 verrattuna valmistusmäärä väheni noin 3,6 prosenttia. Erilaisten rehulisäainevalmisteiden valmistus väheni 9 prosenttia ollen 30 miljoonaa kg. Turkiseläinrehusekoittamoissa rehua valmistettiin runsaat 308 miljoonaa kg. Lemmikkieläinruokien valmistusmäärä oli 7,1 miljoonaa kg. Tiedot perustuvat valmistajien Eviralle antamiin ilmoituksiin valmistusmääristään.</p>

Nautakarjalle eli vasikoille, lihanaudoille ja lypsylehmille tarkoitettujen rehuseosten osuus maatilarehuista oli 46 % eli 609 milj. kg. Määrä oli lähes sama kuin vuonna 2008. Lehmien täysrehuja valmistettiin 276 milj. kg (vähennystä 20 milj. kg) ja puolitiivisteitä 161 milj. kg (vähennystä 3 milj. kg). Tiivisteiden valmistusmäärä sen sijaan kasvoi lähes 20 milj. kilolla 161 milj. kiloon. Määrä on lähes 24 % enemmän kuin vuonna 2008.

Sikojen rehuseosten osuus kotimaisesta rehuseosvalmistuksesta on edellisvuosien tapaan noin neljännes. Valmistusmäärä, 341 milj. kiloa, oli kuitenkin 6 % pienempi kuin vuonna 2008. Kasvatustäysrehuja, joiden osuus putosi neljännekseen kaikista sikojen rehuista, valmistettiin 94 milj. kg. Toiseksi suurimman tuoteryhmän muodostivat kasvatustiivisteet, joita valmistettiin 77 milj. kg eli lähes 30 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Siipikarjan rehuseosten osuus tuotantoeläimille valmistetuista rehuseoksista säilyi edelleen noin viidenneksenä. Vuonna 2009 kokonaisvalmistusmäärä, 285 milj. kg, oli kuitenkin lähes 28 milj. kiloa pienempi kuin edellisenä vuonna. Siipikarjan rehuista suurimman ryhmän, 69 % rehuseoksista, muodostavat broilereiden rehut. Näitä valmistettiin 199 milj. kiloa. Määrä oli 17 milj. kiloa pienempi kuin vuonna 2008.

Tuotantoeläimille tarkoitettuja kivennäisrehuseoksia valmistettiin vuonna 2009 noin 30 milj. kg, joka on noin 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Hevosille rehuseoksia valmistettiin runsaat 7 milj. kg ja poroille lähes 16 milj. kg.

Turkiseläinrehusekoittamoissa rehua valmistettiin vuonna 2009 yhteensä 308 milj. kg. Määrä oli hieman yli 18 milj. kg eli lähes 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Rehulisäainevalmisteita kuten vitamiini- ja propyleeniglykolivalmisteita sekä rehun säilöntäaineita valmistettiin viime vuonna 30 milj. kiloa. Vuoteen 2008 verrattuna valmistusmäärä oli 3 milj. kiloa eli lähes 10 % pienempi. Lisäainevalmisteista suurimman ryhmän muodostavat säilöntäaineet.

Lemmikkieläimille tarkoitetuista ruoista ovat tilastossa mukana koirille ja kissoille tarkoitettujen ruokien kotimainen valmistus. Näitä ruokia valmistettiin vuonna 2009 lähes 8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokonaisvalmistusmäärä oli yhteensä 7 milj. kg.

Tilasto rehuseosten valmistuksesta 2009:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > Tilastoja ja raportteja

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tarja Root, Evira, p. 020 77 25221

 

Aihealueet: