Tuotantoeläinten rehuseosten valmistusmäärä kasvoi hieman vuonna 2010

11.4.2011

<p>Suomessa valmistettiin vuonna 2010 tuotantoeläinten rehuseoksia kotimaan markkinoille yhteensä 1 350 miljoonaa kiloa. Valmistusmäärä kasvoi noin 1,6 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Erilaisten rehulisäainevalmisteiden valmistus väheni neljä prosenttia ollen 29 miljoonaa kiloa. Turkiseläinrehusekoittamoissa rehua valmistettiin lähes 332 miljoonaa kiloa ja lemmikkieläinruokaa 7,2 miljoonaa kiloa. Tiedot perustuvat valmistajien Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle antamiin ilmoituksiin valmistusmääristään.</p>

Nautakarjalle eli vasikoille, lihanaudoille ja lypsylehmille tarkoitettujen rehuseosten osuus maatilarehuista oli 46 prosenttia eli 617 miljoonaa kiloa. Määrä oli noin kahdeksan miljoonaa kiloa suurempi kuin vuonna 2009. Lehmien täysrehuja valmistettiin 290 miljoonaa kiloa (lisäystä vajaa 14 miljoonaa kiloa) ja puolitiivisteitä 150 miljoonaa kiloa (vähennystä 11 miljoonaa kiloa). Tiivisteiden valmistusmäärä oli noin 10 miljoonaa kiloa suurempi kuin vuonna 2009.

Sikojen rehuseosten osuus kotimaisesta rehuseosvalmistuksesta on edellisvuosien tapaan edelleen noin neljännes. Valmistusmäärä, 342 miljoonaa kiloa, oli hieman suurempi kuin vuonna 2009. Kasvatustäysrehuja, joiden osuus sikojen rehuista oli vajaa 27 prosenttia, valmistettiin 92 miljoonaa kiloa. Toiseksi suurimman tuoteryhmän muodostivat kasvatustiivisteet, joita valmistettiin 76 miljoonaa kiloa. Määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna.

Siipikarjan rehuseosten osuus tuotantoeläimille valmistetuista rehuseoksista säilyi edelleen noin viidenneksenä. Vuonna 2010 kokonaisvalmistusmäärä, 291 miljoonaa kiloa, oli noin kuusi miljoonaa kiloa suurempi kuin edellisenä vuonna. Siipikarjan rehuista suurimman ryhmän, 69 prosenttia rehuseoksista, muodostavat broilereiden rehut. Näitä valmistettiin 199 miljoonaa kiloa eli lähes sama määrä kuin vuonna 2009.

Tuotantoeläimille tarkoitettuja kivennäisrehuseosten kokonaisvalmistusmäärä pysyi lähes samana kuin vuonna 2009 eli noin 30 miljoonaa kiloa. Myös hevosille tarkoitettujen rehuseosten valmistus pysyi edellisen vuoden tasolla (seitsemän miljoonaa kiloa). Poroille rehuseoksia valmistettiin lähes 17 miljoonaa kiloa, jossa on kasvua edellistä vuodesta vajaa seitsemän prosenttia.

Turkiseläinrehusekoittamoissa rehua valmistettiin vuonna 2010 yhteensä 332 miljoonaa kiloa. Määrä oli 24 miljoonaa kiloa eli lähes kahdeksan prosenttia suurempi kuin vuonna 2009.

Rehulisäainevalmisteita kuten vitamiini- ja propyleeniglykolivalmisteita sekä rehun säilöntäaineita valmistettiin viime vuonna 29 miljoonaa kiloa. Vuoteen 2009 verrattuna valmistusmäärä oli hieman yli miljoona kiloa eli neljä prosenttia pienempi. Lisäainevalmisteita suurimman ryhmän muodostavat säilöntäaineet.

Lemmikkieläimille tarkoitetuista ruoista ovat tilastossa mukana koirille ja kissoille tarkoitettujen ruokien kotimainen valmistus. Näitä ruokia, jotka käytännössä lähes kaikki olivat koirille tarkoitettuja ruokia, valmistettiin lähes sama määrä kuin vuonna 2009 eli runsaat 7 miljoonaa kiloa.

Tilasto rehuseosten valmistuksesta 2010: Evira.fi > Eläimet > Rehut > Tilastot ja raportit > Tilastoja rehuista > 2010 (pdf, 14 kt)

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, Evira, p. 020 77 25210

Aihealueet: