Turvallista multaa kukkaruukkuun ja kasvimaalle

12.4.2007

<div>Mullan on täytettävä eri multatyypeille annetut laatu-, pakkaus-ja merkintävaatimukset. Mullantoimittajilla on omavalvontavelvollisuus tuotteidensa laadun suhteen. Evira valvoo multavalmisteita ja niiden valmistusta pistokokein sekä riskiperusteisesti. Lannoitevalmisteita koskeva maa- ja metsätalousministeriön uusi asetus tuli voimaan 15.3.2007. Vanhojen vaatimusten mukaisia multapakkauksia saa markkinoida vuoden 2008 loppuun asti. </div>

Seosmullat on valmistettu seostamalla erilaisia maa-aineksia ja turvetta sekä lisäämällä muita lannoitevalmisteita. Multia myydään irtotavarana ja pakattuina. Kaikilla multatuotteilla tulee olla  tuoteseloste, jossa on ilmoitettava tietyt tiedot.

Irtomulta voi sisältää turvetta ja kivennäismaata ja se on lannoitettua ja/tai kalkittua. Irtotavarana myytävän kompostimullan käyttörajoitukset määräytyvät raaka-aineiden mukaan. Pakattu kukkamulta on tarkoitettu parveke- ja sisäkukille. Pakatussa seosmullassa on turvetta, kivennäismaata ja mahdollisesti kompostia. Lisäksi markkinoilla on esim. orkideoille ja bonsaipuille tarkoitettuja erityiskasvualustoja.

Multatyypin valinnasta kannattaa keskustella myyjän kanssa. Esim. viherrakentamiseen tarkoitettua multaa ei saa käyttää puutarhamullaksi kasvimaalle. Viherrakennusmulta voi sisältää puhdistamolietettä, jolloin siinä saattaa olla orgaanisia haitta-aineita. Lisäksi viherrakennusmulta on karkeampaa kuin puutarhamulta ja kestää paremmin työkoneiden painoa puistotöissä.

Irtomultiin käytetyt raaka-aineet on erityisen tärkeä tietää. Vaadi ostopäätöstä tehdessäsi tuoteseloste nähtäväksesi. Siitä selviää, onko multa tarkoitettu puutarhamullaksi, viherrakentamiseen vai havupuille. Katso myös miltä multa näyttää: Onko siinä roskia tai lasinsiruja, haiseeko se hyvältä, miltä se tuntuu kädessä. Tarkasta ostamasi multakasa heti, ennen kuin tavaran toimittaja ehtii lähteä pois. Jälkeenpäin on paljon vaikeampi todistaa tuotteen saapumishetken huono laatu.

Mullan tuoteselosteessa annetaan tiedot lannoitevalmisteen tyyppi- ja kauppanimestä, ominaisuuksista, käytöstä, koostumuksesta, valmistajasta ja maahantuojasta.Toiminnanharjoittajan on oltava Eviran rekisterissä. Eviran internetsivuille on tulossa viimeistään toukokuun ensimmäisen viikon aikana luettelo rekisteröidyistä toimijoista, mikäli toimija on antanut luvan tietojensa julkistamiseen. Toimijoiden on tehtävä tuotteidensa omavalvontaa Eviran laboratorion tai muiden Eviran hyväksymien laboratorioiden avulla.

Eviran valvonta  kohdistetaan toiminnanharjoittajan toiminnassa tai omavalvonnassa esiintyneisiin ongelmiin ja puutteisiin sekä raaka-aineiden ja valmistuksen mahdollisiin riskitekijöihin. Evira valvoo tuotteen käyttöturvallisuutta määrittämällä salmonellan ja kolibakteerin pitoisuuksia ja juuripoltesienten esiintymistä multavalmisteissa sekä analysoi myös haitallisten metallien kuten elohopean ja kadmiumin pitoisuuksia. Lisäksi tuotteista määritetään epäpuhtaudet kuten lasi, muovit, metallit, luunkappaleet sekä kasvin osat kuten elävät juuret. Rikkakasvinsiementen määrää tuotteissa valvotaan kasvatuskokeella.

Vuonna 2006 neljä irtomultaerää pantiin hygieenisen laadun perusteella markkinointikieltoon. Pakatuissa mullissa on ongelmana poikkeamat ravinnemäärissä. Typen puute johtuu usein pakatun mullan yli-ikäisyydestä, joten mullan pakkausmerkintöjä kannattaa tutkia. Valvontaraportteja on Eviran sivuilla

http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/lannoitevalmisteet/tilastoja_ja_raportteja/

 

Lisätietoja:
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Ylitarkastaja Arja Vuorinen puh. 020 77 25240, rehu- ja lannoitevalvonta
Ekotoksikologi Liisa Maunuksela puh. 020 77 25263, kemia ja toksikologia
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: