Turvallista multaa viherpeukalolle

10.4.2008

<div>Mullan on t&auml;ytett&auml;v&auml; eri kasvualustatyypeille annetut laatu-, pakkaus- ja merkint&auml;vaatimukset. Mullantoimittajilla on omavalvontavelvollisuus tuotteidensa laadun suhteen. Evira valvoo multavalmisteita markkinavalvontana sek&auml; niiden valmistusta riskiperusteisesti vuosittaisen valvontasuunnitelman mukaisesti. </div>

Lannoitevalmisteita koskeva maa- ja metsätalousministeriön asetus tuli voimaan vuosi sitten. Tänä keväänä puutarhamyymälöiden multahyllyiltä löytyvät ensimmäiset tarkennetuin pakkausmerkinnöin varustetut multapussit.

Evirassa tutkittiin vuonna 2007 55 irto- ja pakattua multaerää. Vain kaksi irtomultaerää pantiin hygieenisen laadun perusteella markkinointikieltoon. Joka neljännessä pakatussa mullassa on ongelmana ravinnemäärien poikkeamat. Typen puute johtuu usein pakatun mullan yli-ikäisyydestä. Typellä on eniten merkitystä kasvien kasvulle, joten mullan pakkausmerkinnät kannattaa tarkistaa.

Multatyypin valinnasta kannattaa keskustella myyjän kanssa. Ostaessasi irtomultaa vaadi ostopäätöstä tehdessäsi tuoteseloste nähtäväksesi. Siitä selviää, onko multa tarkoitettu puutarhamullaksi, viherrakentamiseen vai havupuille. Tuoteselosteesta selviää myös multaan käytetyt raaka-aineet ja lisätyt aineet. Katso myös miltä multa näyttää: haiseeko se hyvältä, miltä se tuntuu kädessä ja onko siinä roskia, kiviä tms. epäpuhtauksia. Tarkasta ostamasi multakasa heti, ennen kuin tavaran toimittaja ehtii lähteä pois. Jälkeenpäin on paljon vaikeampaa osoittaa tuotteen saapumishetken huono laatu.

Mullan tuoteselosteessa annetaan tiedot lannoitevalmisteen tyyppi- ja kauppanimestä, ominaisuuksista, käytöstä, koostumuksesta, valmistajasta ja maahantuojasta. Toimijan tulee olla Eviran rekisterissä. Eviran internetsivuilla on jatkuvasti päivittyvä luettelo rekisteröidyistä toimijoista, mikäli toimija on antanut luvan tietojensa julkistamiseen. Toimijoiden on tehtävä tuotteidensa omavalvontaa ja päivitettävä tuoteselosteensa vastaamaan myytävää tuotantoerää. Omavalvonta-analyysit voi teettää akkreditoidussa laboratoriossa, jonka pätevyysalueeseen kasvualusta-analytiikka kuuluu.

Tuotteen käyttöturvallisuutta valvotaan määrittämällä salmonellan ja kolibakteerin pitoisuuksia ja juuripoltesienten esiintymistä taimituotantoon tarkoitetuissa multavalmisteissa sekä analysoi myös haitallisten metallien, kuten lyijyn ja kadmiumin pitoisuuksia. Lisäksi tuotteista määritetään epäpuhtaudet, kuten lasi, muovit, metallit, luunkappaleet sekä elävät kasvien juuret. Rikkakasvinsiementen määrää tuotteissa valvotaan kasvatuskokeella.

Valvontaraportit vuosilta 2006–2007
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/lannoitevalmisteet/tilastoja_ja_raportteja/

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Arja Vuorinen, Evira, puh. 020 77 25240
Ekotoksikologi Liisa Maunuksela, Evira, puh. 020 77 25263 (laboratorioanalytiikka)
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: