Tutkimukset lasinsiruepäilyistä valmistuneet

19.5.2009

<div>Elintarvikkeista löydettyjen vierasesineiden alkuperään ei ole viranomaisten suorittamissa tutkimuksissa todettu liittyvän rikollista toimintaa.</div>

Kevään aikana eri puolella Suomea elintarvikevalvonnasta vastaaville viranomaisille ja poliisille alkoi tulla ilmoituksia elintarvikkeista löydetyistä vierasesineistä, pääasiassa epäilyjä lasinsiruista. Vastaavanlaisia havaintoja ja ilmoituksia alettiin tehdä Ruotsissa hieman aiemmin.

Poliisin ja elintarvikevalvontaviranomaisten tutkimuksissa selvisi, että elintarvikkeisiin kuulumattomat esinelöydökset ovat yksittäisiä ja toisistaan erillisiä eikä Suomen ja tai muissa maissa todetuilla vastaavilla tapauksilla ole havaittu olevan yhteyttä. Suomessa esille tulleilla tapauksilla ei ole maantieteellistä yhteyttä, eivätkä ne liioin kohdistu johonkin tiettyyn kauppaketjuun, valmistajaan tai tuotteeseen. Keskusrikospoliisin rikoslaboratorion tutkimuksissa suurin osa vierasesineistä todettiin olevan muovinpalasia, pakkausmuovia, hiekanjyviä tai suolakiteitä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjeisti kunnallisia elintarvikevalvontaviranomaisia löydösten johdosta ja pyysi tiedot valvontaviranomaisille tehdyistä vierasesineilmoituksista. Toukokuun alkuun mennessä elintarvikevalvontaviranomaisille oli tullut kaikkiaan 166 ilmoitusta, joista valtaosa eli kolme neljäsosaa oli lasinsiruja koskevia epäilyjä.

Tuotteet, joita ilmoitukset koskivat, ovat hyvin erilaisia eikä niiden välillä ole havaittavissa keskinäistä yhteyttä. Poliisille on tehty elintarvikkeisiin liittyvistä vierasesinelöydöksistä 90 ilmoitusta. Etelä-Suomen läänissä ilmoituksia on ollut yhteensä 22, Länsi-Suomen läänissä 39, Itä-Suomen läänissä 17, Oulun läänissä 5, Lapin läänissä 5 ja Ahvenanmaalla 2 tapausta.

Ilmoitusten lukumäärä näin lyhyen ajan kuluessa on elintarvikevalvonnan näkökulmasta kuitenkin suuri ja tämän vuoksi Evira on pyytänyt kunnallisia valvontaviranomaisia ottamaan yhteyttä kaikkiin niihin yrityksiin, joiden tuotteista on löytynyt vierasesineitä. Evira on myös kehottanut elintarviketeollisuutta ja kauppaa tehostamaan omavalvontaansa sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä vierasesineiden osalta.


Lisätietoja:

Poliisiylitarkastaja Robin Lardot 09 - 160 42870
Ylikomisario Tarmo Lamminaho 09 - 578 42529

Ylitarkastaja Taina Rautio, Evira, p. 020 77 24289
Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira, p. 020 77 24236

Aihealueet: