Tutkimusseminaari 10.2.2009: Suomalaisten 1-, 3- ja 6-vuotiaiden lasten A-vitamiinin saanti maksaruokien välityksellä – kvantitatiivinen riskinarviointi

6.2.2009

<div>Maksa on monipuolinen ruoka-aine, joka sisältää A-vitamiinia ja monia muita ravintoaineita. Maksan käyttöön liittyy myös riskejä. A-vitamiini esiintyy maksassa retinoidimuodossa, joka voi jatkuvina suurina annoksina aiheuttaa terveyshaittoja. Seminaarissa esitellään lapsilla tehty riskinarviointi. </div>

TkT Kirsi-Helena Liukkonen
Riskinarviointiyksikkö, Evira, Helsinki
Evira/Helsinki Viikki, Luentosali C111 Kalevi
ti 10.2.2009, klo 15.00 – 16.00

Liiallisen A-vitamiinin saannin ehkäisemiseksi maksaruokia ei vuodesta 1990 lähtien ole suositeltu alle 1-vuotiaille. Leikki-ikäisten lasten maksaruokien
käyttöä on neuvottu rajoittamaan pariin kertaan kuukaudessa. Suositusten tarpeellisuuden arvioimiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tehtiin riskinarviointi suomalaislasten A-vitamiinin saannista maksaruokien välityksellä. Riskinarvioinnin tavoitteena oli arvioida 1-, 3- ja 6-vuotiaiden lasten altistumista maksaruokien retinoidimuotoiselle A-vitamiinille sekä samalla selvittää, tuleeko lasten maksaruokien käyttöä edelleen rajoittaa.

Riskinarvioinnissa käytettiin maksaruokien kulutustietoja (DIPP-ravintotutkimus) sekä resepti- ja retinoidipitoisuustietoja. Monte Carlo -simulaatiolla
arvioitiin A-vitamiinin ja retinoidien saantia maksaruoista sekä ilman maksaruokien käyttöä. Altistusta arvioitiin pitkäaikaissaantina sekä altistuksena
kerta-annoksesta. Simulointituloksia verrattiin saantisuosituksiin ja saannin ylärajoihin. Simulointimallin avulla arvioitiin myös maksaruokien turvallista
annoskokoa ja syöntitiheyttä.

Riskinarvioinnissa tehtiin seuraavat johtopäätökset:
1. Vaikka maksansyönti auttaa joitain lapsia A-vitamiinin saantisuositusten täyttymisessä, se voi altistaa toisia lapsia liian suurille retinoidipitoisuuksille.
2. Todellisten maksansyöjien osuus on hyvin todennäköisesti suurempi kuin kolmen päivän ruoankäyttötietojen perusteella voidaan olettaa.
3. Tarkasteltaessa maksaruokien pitkäaikaiskäytön turvallisuutta annoskoon lisäksi syöntitiheydellä on keskeinen merkitys. Turvallinen
annoskoko ja syöntitiheys riippuvat lapsen iästä ja maksaruuasta. Yleisesti maksamakkaraa ja –pasteijaa voi käyttää useammin kuin maksalaatikkoa,
maksakastiketta tai maksapihvejä.

Eviran tutkimusseminaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa!


Aihealueet: