Tutkimusseminaari 19.5.2009: Parapox-virukset porojen suutaudissa

18.5.2009

<div>Suomalaisissa poroissa on jo useiden vuosien ajan esiintynyt erityisesti talvisin suutautia, joka voi pahimmillaan johtaa poron kuolemaan. Tauti leviää epidemia-alueilla helposti ja aiheuttaa porotaloudelle merkittäviä taloudellisia tappioita.</div>

Maria Hautaniemi
Eläintautivirologian tutkimusyksikkö, Evira, Helsinki
Evira/Helsinki Viikki, Luentosali C111 Kalevi
ti 19.5.2009, klo 15.00–16.00

Taudin oireita ovat ruokahalun heikkeneminen, kuume, haavat ja myöhemmin syylämäiset muodostumat huulissa ja suun limakalvoilla.

Poron suutautiepidemiat

Tähän asti pahin suutautiepidemia on ollut talvella 1992-1993, jolloin n. 400 eläintä kuoli ja lähes 3000 eläintä tarvitsi eläinlääkärin hoitoa. Samaan aikaan taudin oireita todettiin sairaita poroja käsitelleillä ihmisillä sekä muutamalla lampaalla. Tuolloin porojen suutautinäytteistä sekä tartunnan saaneiden ihmisten käsien ihomuutoksista löydettiin elektronimikroskooppisessa tutkimuksessa parapoxvirus.

Parapoxvirukset kuuluvat rokko- eli Poxvirusten heimoon, jossa on yli 80 sekä eläimiä että hyönteisiä infektoivaa suurikokoista DNA-virusta. Märehtijöitä pääasiallisesti infektoivien parapoxvirusten sukuun kuuluu neljä lajia: lampaiden orf virus (ORFV), naudan papulaarinen stomatiitti (BPSV), naudan valelehmärokkovirus (PCPV) sekä Uuden Seelannin saksanhirven parapoxvirus (PVNZ).

Ensimmäistä epidemiatalvea seuranneina talvina tautia on esiintynyt tasaisesti, mutta talvella 1999–2000 tilanne paheni jälleen epidemiaksi. Aikaisemmassa eläintautivirologian tutkimuksessa on osoitettu, että 1993-1994 tautia aiheutti lampaiden ORFV-kaltainen virus, mutta 1999-2000 epidemian aiheuttajaksi paljastui naudan valelehmärokkoviruksen (PCPV) kaltainen virus.

Evirassa aloitettu parapoxviruksen genomin sekvensointiprojekti

Naudan PCP-viruksen on aiemmin todettu aiheuttavan tautia vain naudassa ja ihmisessä; infektiokokeista huolimatta virusta ei ole saatu siirrettyä esim. lampaaseen. Koska aikaisemmat tutkimukset osoittivat, että talven 1999–2000 taudinaiheuttajavirus on PCPV-kaltainen virus, jonka alkuperää ei voitu tarkemmin määritellä, Evirassa aloitettiin ”uuden”, 2000-lukua hallinneen poron parapoxviruksen koko genomin sekvensointiprojekti. Työ on tehty yhteistyössä Moredun Research Instituutin (Edinburgh, UK), High Throughput Centerin/ Biomedicum ja Molekyylilääketieteen Sekvensointilaboratorion/ Biomedicum sekä Otagon yliopiston virustutkimusyksikön (Uusi Seelanti) kanssa, jossa samanaikaisesti on sekvensoitu ensimmäinen PCPV-genomi.

Poron parapoxviruksen genomi on osoittautunut rakenteellisesti samankaltaiseksi kuin muut sekvensoidut poxvirukset, mutta siitä löytyy myös merkittäviä eroja lähisukuisiin ORF- ja BPS-viruksiin verrattuna, esim. poron parapoxvirukselta puuttuu genomin oikeasta päädystä kuusi geeniä ORF- ja BPS-viruksiin nähden. Poron viruksella on useimmat parapoxviruksilla kuvatut taudinaiheuttamiskykyyn vaikuttavat geenit sekä lisäksi uusia, muissa viruksissa tuntemattomia geenejä. Genomivertailujen perusteella poron virus on siirtynyt poroon naudasta.

Lisätietoja:
tutkija Maria Hautaniemi, eläintautivirologian tutkimusyksikkö, maria.hautaniemi at-merkki-kapea.gifevira.fi,
p. 050 573 6891

Eviran tutkimusseminaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!

Aihealueet: