Tutkimusseminaari 28.10.2008: Vasikoiden kasvatusmenetelmien vaikutus käyttäytymiseen, tuotantoon ja hyvinvointiin

27.10.2008

<div>Vasikoiden kasvattaminen yksilökarsinoissa ryhmäkarsinoiden sijaan, imemismahdollisuuden puute sekä alhainen juomamäärä ovat tekijöitä, jotka voivat vähentää vasikoiden hyvinvointia. Helsingin yliopistossa (kotieläintieteen laitos, eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus) tehdyssä MMT Helena Hepolan väitöstutkimuksessa vasikoiden kasvatusta on tarkasteltu sekä tuotannon, vasikoiden käyttäytymisen että hyvinvoinnin kannalta. </div>

MMT Helena Hepola
Eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikkö, Evira, Helsinki
Evira/Helsinki Viikki, Luentosali C111 Kalevi
ti 28.10.2008, klo 15.00 – 16.00

Tutkimuksessa todettiin, että vasikoita voi kasvattaa ulkona ryhmässä kylmissä ja vaihtelevissa sääoloissa, kunhan ne hoidetaan ja ruokitaan erittäin huolellisesti. Ryhmässä kasvaneet vasikat aloittivat sekä kuivien rehujen syönnin että märehtimisen nuorempina kuin yksilökarsinassa kasvaneet. Ryhmissä esiintyvää käyttäytymisongelmaa, toisten vasikoiden imemistä, voidaan vähentää hoito- ja ruokintamenetelmillä.

Annettaessa vasikoiden imeä emiään rajoitetusti lypsyn jälkeen vasikat oppivat imemään hyvin nopeasti. Saadessaan imeä rajoitetusti vasikat imivät suurehkoja maitomääriä kerrallaan. Vieroittaminen suurilta maitomääriltä viiden viikon iässä oli kuitenkin liian aikaista, koska vasikat eivät vielä syöneet riittävästi kuivia rehuja.

Saadessaan hapatettua juomarehua vapaasti vasikat joivat keskimäärin vain vähän vettä, olipa vesilähteenä avoin ämpäri tai vesinippa. Vasikat joivat nipasta kerrallaan vähemmän vettä kuin ämpäristä, ja käyttivät enemmän aikaa päivässä veden juomiseen kuin vesiämpäristä juoneet vasikat. Suurin osa vasikoista joi vettä juomanipoista erikoisella tavalla esimerkiksi painamalla nippaa otsalla ja juomalla tippuvaa vettä.

Vasikoiden juoman maitomäärän lisääntyessä kasvu lisääntyy selvästi. Runsas maidon juominen vähentää kuitenkin kuivien rehujen syöntiä ja vieroitusvaiheessa kasvu voi hidastua. Vasikat olisikin tärkeää vieroittaa vähitellen, ettei muutoksia kasvuun tulisi.

Syönti- ja kasvutulokset eivät aina anna oikeaa kuvaa kasvatusmenetelmien eroista eläinten hyvinvoinnin kannalta. Käyttäytyminen on herkkä hyvinvoinnin mittari ja se tulisikin aina huomioida eri kasvatusmenetelmiä arvioitaessa.

Eviran tutkimusseminaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa!
Aihealueet: