Tutkimusseminaari 30.9.08 Siipikarjankolibakteerit - mahdollinen zoonoosi?

29.9.2008

<div>Siipikarjalle tautia aiheuttavia kolibakteereita kutsutaan englanninkielisellä nimellä avian pathogenic Escherichia coli (APEC). APEC-bakteerit kuuluvat laajaan ja monimuotoiseen ekstraintestinaalisten patogeenien kolibakteerien (ExPEC) ryhmään. Nimensä mukaisesti nämä ovat E. coli -bakteereja jotka aiheuttavat tulehduksia suoliston ulkopuolella, kuten virtsateissä, vatsaontelossa ja aivokalvoilla. </div>

ELL Tarja Pohjanvirta
Eläintautibakterologian tutkimusyksikkö, Evira, Kuopio
Evira/Helsinki Viikki, Luentosali C111 Kalevi
ti 30.9.2008, klo 15.00 – 16.00

ExPEC-bakteerit ovat myös yleinen löydös veriviljelyssä. Toisin kuin suolistotulehduksia aiheuttavilla kolibakteereilla, ExPEC-bakteereilla ei ole selkeitä virulenssitekijäprofiileita. Niiden taudinaiheutuskyky muodostuu erilaisista kiinnittymistekijöiden, protektiinien, raudansitomistekijöiden ja toksiinien yhdistelmistä. E. coli-bakteerit voidaan jakaa polveutumisensa perusteella fylogeniaryhmiin.

Suurin osa ExPEC-bakteereista kuuluu B2-fylogeniaryhmään, myös ryhmän D bakteereita esiintyy. B2-ryhmän ExPEC-bakteereista huomattava osa kuuluu seroryhmiin O1, O2 ja O18 ja niillä on K1-kapseli. Useat erilaisilla molekyylimenetelmillä sekä untuvikkojen altistuskokeilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet että nämä B2svg-ryhmän ExPEC-bakteerit ovat hyvin samankaltaisia ja jopa identtisiä riippumatta siitä mistä lajista ne on alun perin eristetty. Uusimmat tutkimukset ovatkin nostaneet esille kysymyksen APEC-kantojen mahdollisesta zoonoottisesta potentiaalista.

Suomessa ei ole juurikaan tutkittu siipikarjan patogeeneja koleja. 2000-luvun alkupuolella erilaiset koliongelmat lisääntyivät suomalaisessa lihasiipikarjatuotannossa. Tautia aiheuttavien kolikantojen ominaisuuksien selvittämiseksi Evirassa kerättiin kuolinsyytutkimuksiin lähetetyistä kolitulehduksia sairastaneista linnuista kolikantoja. Vertailumateriaalina käytettiin terveiden lintujen ulosteista eristettyjä kolibakteereja.

E. coli-bakteereja tutkittiin myös vähittäismyynnissä olevista kypsentämättömistä siipikarjatuotteista sekä selvitettiin Suomessa ihmisillä esiintyvien ExPEC-kantojen ominaisuuksia tutkimalla v. 2006 Kuopion yliopistosairaalassa talletetut veriviljelykolit. Kannoista tutkittiin PCR:llä erilaisia virulenssitekijöitä sekä jakautuminen fylogeniaryhmiin. Pulssikenttägeelielektroforeesia (PFGE) käytettiin kantojen samankaltaisuuden selvittämiseksi. Siipikarjan kolibakteereista valittiin edustava otos mikrobilääkeherkkyysmääritykseen.

Selvityksen perusteella voitiin todeta, että Suomessa siipikarjan kolibasilloosia aiheuttavista kannoista erittäin huomattava osa kuuluu potentiaalisesti zoonoottiseen B2svg-ryhmään (serotyyppi O1:K1). Samaa tyyppiä esiintyi myös 1 % vähittäismyyntituotteita. PFGE-tutkimuksen perusteella tämän ryhmän kannat ovat geneettisesti hyvin samankaltaisia ja vähittäismyyntituotteista eristetyt kannat olivat identtisiä sairaiden lintujen kantojen kanssa. Antibioottiresistenssi oli harvinaista tämän ryhmän koleissa. Ihmisten veriviljelykolien B2svg-ryhmän virulenssitekijäjakauma poikkesi siipikarjan vastaavasta.

Siipikarjassa todetun O1:K1 kloonin zoonoottista potentiaalia tullaan selvittämään mm. tarkemmilla molekyyligeneettisillä tutkimuksilla.

Eviran tutkimusseminaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!


Aihealueet: