Tutkimusseminaari 9.6.2009: Akryyliamidin riskinarviointi

5.6.2009

<p>Akryyliamidi on ruoanvalmistuksessa syntyvä aine, joka on todettu genotoksiseksi (perimähaitalliseksi) ja aiheuttavan syöpää koe-eläimillä. Syöpävaarallisuudesta ihmisellä on vain rajoitetusti tietoa. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on tosin esittänyt akryyliamidin olevan todennäköisesti syöpää aiheuttava myös ihmisellä (ryhmä 2A). Suomalaisten altistumisesta akryyliamidille ei ole ollut tähän asti tietoa.</p>

Professori Kimmo Peltonen, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, Evira, Helsinki
Erikoistutkija Tero Hirvonen, riskinarviointiyksikkö, Evira, Helsinki
Evira/Helsinki Viikki, Luentosali C111 Kalevi
ti 9.6.2009, klo 15.00-16.00

Akryyliamidi on yleinen ympäristössä
Akryyliamidi on yleinen ympäristön epäpuhtaus, jota esiintyy kaupunki-ilmassa, autojen pakokaasuissa sekä tupakansavussa. Akryyliamidia muodostuu myös kuumennettaessa elintarvikeraaka-aineita vähintään 120° C lämpötilassa. Muodostumisen edellytyksenä on, että elintarvikkeessa on riittävästi pelkistäviä sokereita (esim. glukoosia eli rypälesokeria), mutta niukasti proteiinia. Korkeita akryyliamiadipitoisuuksia on havaittu mm. perunalastuissa, kahvissa ja kekseissä. Pitoisuudet voivat vaihdella jopa kymmenkertaisesti saman elintarvikkeen eri tuotteiden välillä (esim. eri näkkileipämerkkien välillä). Pitoisuusvaihtelu tekee altistumisen arvioinnista hyvin haasteellista.

Tutkimuksissa esiin tullutta
Koe-eläintutkimuksissa akryyliamidin on havaittu aiheuttavan hermostohaittoja ja syöpää. Akryyliamidi on sekä genotoksinen että pahanlaatuisia kasvaimia aiheuttava yhdiste koe-eläimillä. Syöpämekanismi on liitetty akryyliamidin pääaineenvaihduntatuotteeseen eli glysidamidiin. Koe-eläintutkimukset viittaavat myös siihen, että akryyliamidi voisi aiheuttaa syöpää myös muulla mekanismilla kuin perimämyrkyllisyyden kautta.

Epidemiologisissa tutkimuksissa ihmisillä on jonkin verran näyttöä akryyliamidialtistumisen yhteydestä syövän riskiin (mm. kohdun runko-osan syöpä, munasarjasyöpä, munuaissyöpä). Suhteelliset riskit ovat kuitenkin olleet pieniä, eivätkä havainnot ole olleet yhdenmukaisia. Näyttää myös siltä, etteivät syövät esiinny samoissa elimissä koe-eläimillä ja ihmisillä. Epidemiologisissa tutkimuksissa erityisenä haasteena on ollut altistumisen arviointi. Tutkimuksia ei yleensä ole alun perin suunniteltu akryyliamidin altistuksen arviointiin, joten mittausvirhe voi olla huomattava.

Tutkimusseminaarissa esitellään tuloksia Evirassa tehdyistä elintarvikkeiden akryyliamidin pitoisuustutkimuksista sekä alustavia Eviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n yhteistyönä tehdystä epidemiologisesta tutkimuksesta. Aikuisten ja lasten akryyliamidin altistumisenarviointi aloitetaan tämän vuoden aikana.

Lisätietoja:
yksikönjohtaja Kimmo Peltonen, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, p. 040 500 2614, kimmo.peltonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
erikoistutkija Tero Hirvonen, riskinarviointiyksikkö, p. 0400 105 787, tero.hirvonen at-merkki-kapea.gifevira.fi

Eviran tutkimusseminaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa!

 

Aihealueet: