Tuusulan ja Keravan Yersinia-epidemian aiheuttajana porkkana

3.10.2006

<div>Elo─syyskuussa yli 400 henkilöä sairastui vatsatautiin Tuusulassa ja Keravalla. Suuri osa sairastuneista oli lapsia yli 20 eri koulusta ja viidestä päiväkodista. Sekä potilasnäytteistä että koulujen ja päiväkotien vihannestoimittajan porkkanoiden varastotiloista otetuista näytteistä löydettiin Yersinia pseudotuberculosis-bakteeri. Tarkemmissa tyypitystutkimuksissa Tuusulan ja Keravan potilas- ja porkkanavarastonäytteiden kannat osoittautuivat keskenään samanlaisiksi. </div>

Epidemiaa selvitettiin myös kyselytutkimuksen avulla tuusulalaisessa koulukeskuksessa. Tutkimukseen osallistui 835 henkilöä, joista suurin osa oli yläasteen ja lukion oppilaita, loput opettajia ja muuta henkilökuntaa. Kyselytutkimuksen perusteella osoitettiin yhteys porkkanan syönnin ja sairastumisen välillä. Lisäksi syödyn porkkanan määrä oli yhteydessä sairastumiseen. Tulokset tukevat tähänastisia mikrobiologisia löydöksiä. Kouluilta ja vihannesten toimittajalta otetuista elintarvikenäytteistä ei toistaiseksi ole todettu Y. pseudotuberculosista. Lopulliset tulokset Tuusulan elintarvikenäytteiden osalta varmistuvat ensi viikon aikana. Keravan kouluilta otettujen näytteiden tutkimukset jatkuvat vielä pari viikkoa.

Kyselytutkimukseen osallistuneista 12 prosenttia sairastui vatsatautiin. Yleisimmät oireet olivat vatsakivut ja kuume, lisäksi esiintyi ripulia, oksentelua, nivelkipuja ja kyhmyruusua. Puolella sairastuneista oireet kestivät yli kahdeksan päivää ja kolmasosa kävi lääkärissä. Poissaoloja aiheutui 86 prosentille sairastuneista.

Kyseessä oli yhdeksäs Yersinia pseudotuberculosis-epidemia vuosien 1997─2006 aikana. Kotimainen jäävuorisalaatti jäljitettiin tartunnanlähteeksi vuoden 1998 epidemiassa. Porkkanan välittämiä epidemioita on todettu vuosina 2003, 2004 ja 2006.

Vuoden 2003 epidemiassa pystyttiin ensimmäisen kerran jäljittämään kotimainen porkkana epidemian aiheuttajaksi. Julkaisu "An outbreak of gastrointestinal illness and erythema nodosum from grated carrots contaminated with Yersinia pseudotuberculosis" julkaistiin The Journal of Infectious Diseases -lehden verkkoversiossa ennakkoon 27.9.2006.
Tiedote: http://www.ktl.fi/portal/8314

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on ohjeistanut suurkeittiöitä ja kasvisten käsittelijöitä toimenpiteistä porkkanan Y. pseudotuberculosis -riskin vähentämiseksi. http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/kasvisten_turvallisuus_ja_valvonta/


Lisätietoja antavat:

Kansanterveyslaitos, infektioepidemiologian osasto
Sirpa Pajunen
Tartuntatautilääkäri
Puh. (09) 4744 8557

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira:
Taina Niskanen
Ylitarkastaja
Puh. 020 77 24318

Tuusulan terveyskeskus:
Riitta Ristolainen
Johtava lääkäri
Puh. 040-314 3601

Keravan terveyskeskus:
Leena Piikivi
Johtava lääkäri
Puh. (09) 2949 3210

Aihealueet: