Uudessakaupungissa on todettu kalojen VHS-tautia

30.10.2008

<div>Kalojen VHS-tautia on todettu länsirannikolla, Uudenkaupungin pohjoisosassa Pyhämaassa. Alueelle on perustettu rajoitusalue VHS-taudin vuoksi vuonna 2003. Koska alueelta ei ole löydetty VHS-tautia vuoden 2003 jälkeen, oli viranomaisten tarkoitus hakea alueelle VHS-vapaata asemaa tehostettuun näytteenottoon perustuen. Nyt rajoitukset jäävät edelleen voimaan. VHS-tauti ei tartu ihmisiin, eikä oireettomien kalojen elintarvikekäytölle ole esteitä.</div>

Suomessa VHS-tautia (virusperäinen verenvuotoseptikemia) todettiin ensimmäisen kerran keväällä 2000 ruokakalalaitoksella Ahvenanmaalla sekä kahdella laitoksella Pyhtäällä. Ahvenanmaalla tautia tavataan edelleen vuosittain. Pyhtään VHS-rajoitukset purettiin keväällä 2008. Länsirannikolta tauti löydettiin vuonna 2003, jolloin perustettiin VHS-rajoitusalue Uusikaupunki-Pyhäranta-Rauma -alueelle. Rajoitusalueen purkamista oli tarkoitus hakea tämän vuoden lopussa. Viimeisessä näytteenotossa löydetyn viruksen vuoksi rajoitukset jäävät nyt voimaan. Viranomaiset selvittävät tartunnan alkuperää.

VHS-taudin leviämisen estämiseksi on elävien kalojen, mädin ja maidin, sekä perkaamattomien kuolleiden kalojen kuljettaminen pois rajoitusalueelta kielletty. Alueen kalanviljelylaitoksille on annettu ohjeita ja määräyksiä mm. kuljetuskaluston ja välineiden desinfioinnista sekä teurasjätteen hävittämisestä. Kalojen normaalia suuremmasta kuolleisuudesta alueella on ilmoitettava välittömästi läänineläinlääkärille. VHS-rajoitusalueelle tuotavien kala- ja mätierien mukana on oltava terveystodistus.

Kirjolohi on VHS-taudille herkin laji. Sen kuolleisuus tautiin vaihtelee olosuhteiden mukaan vähäisestä jopa 40 prosenttiin. VHS-tauti ei tartu ihmisiin eikä oireettomien kalojen elintarvikekäytölle ole esteitä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hanna Kuukka-Anttila, Evira, p. 020 772 4331 tai 040 351 3318, hanna.kuukka-anttila at-merkki-kapea.gifevira.fi

Läänineläinlääkäri Tapio Palmu, Länsi-Suomen lääninhallitus, p. 071 874 2125 tai 040 502 5510, tapio.palmu at-merkki-kapea.giflaaninhallitus.fi

Aihealueet: