Uudet luomutuotanto-ohjeet tulevat tammikuussa

29.12.2008

<div>Vuoden vaihteessa voimaan tulevat uudet luomuasetukset eivät tuo suuria muutoksia luomutuottajien arkeen. Helpotusta muutokset tuovat lupamenettelyiden vähentymisen myötä. Eviran uusitut tuotanto-ohjeet postitetaan tuottajille tammikuun aikana. </div>

EU:n uudet luomuasetukset tulevat voimaan vuoden 2009 alusta. Tuotantovaatimuksiin ei ole tulossa suuria muutoksia vaan yksityiskohtia on tarkistettu. Asetusmuutokset tuovat helpotusta viljelijöiden arkeen, koska osa kasvin- ja eläintuotannon luvista poistuu. Eläintuotannossa toimijat saavat jatkoaikaa vanhoille tuotantorakennuksille jo myönnetyille poikkeusluville.

Asetukset tuovat muutoksia myös luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden pakkausmerkintöihin. Esimerkiksi pakkauksissa pakollisena tietona oleva valvontaviranomaisen tunnus muuttuu. Uudet tunnukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön luomuasetuksessa 846/2008. Pakkausmerkintöjä koskevilla muutoksilla on 1.7.2010 päättyvä siirtymäaika, jona aikana voidaan käyttää vanhoja valvontaviranomaisen tunnuksia.

Uudet luonnonmukaisen maatalouden tuotanto-ohjeet postitetaan luomutuottajille tammikuussa. Ohjeita voi myös ladata Eviran internetsivuilta tai tilata Eviran tuonti- ja markkinavalvontayksiköstä.

EU:n luomuasetukset määräävät vaatimukset luonnonmukaiselle tuotannolle. Asetusten soveltamisalaan kuuluvat maataloustuotteet, elintarvikkeet, rehut ja kasvien lisäysaineisto. Suomessa asetusten täytäntöönpanosta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 846/2008.


Tuotantovaatimusten muutokset Eviran internetsivuilla:
Kasvintuotanto ja rehut > Luomu > Ajankohtaista luomuvalvonnassa

MMM:n asetus 846/2008
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2008/20080142.pdf

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tuuli Pulkkinen, Evira, puh. 020 77 25393 (eläintuotanto)
ylitarkastaja Juha Kärkkäinen, Evira, puh. 020 77 25098 (kasvintuotanto)


Aihealueet: