Uudet perussäädökset Elintarvikeviraston internet-sivuilla

9.3.2006

Elintarvikeviraston internet-sivuille on koottu uudet, elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koskevat perussäädökset.

Sivuilta löytyy esimerkiksi elintarvikelaki, EY:n yleinen elintarvikeasetus, EY:n valvonta-asetus, EY:n yleinen hygienia-asetus ja EY:n hygieniapaketin säädöksiä ja niihin liittyviä kansallisia säädöksiä, ohjeita ja tulkintoja. Sivuille tulee myöhemmin myös kysymys-vastaus-osio, jossa virasto vastaa keskitetysti sille toimitettuihin, uusien säädöksien aiheuttamiin kysymyksiin.

Sivustoa täydennetään sitä mukaa, kun ohjeita tai muuta aineistoa laaditaan tai uusia säädöksiä tulee voimaan.

Aihealueet: