Uudet suositukset mikrobilääkkeiden käytöstä eläimille

14.5.2009

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut päivitetyt mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin. Suositusten tarkoituksena on edistää hallittua mikrobilääkkeiden käyttöä eläinlääketieteessä ja siten hillitä mikrobien lääkeresistenssin lisääntymistä.</div>

Kullekin keskeiselle eläinlajille tai –ryhmälle on annettu omat suosituksensa. Lähtökohtana on, että mikrobilääkkeitä käytettäisiin mahdollisimman suunnatusti eli valittaisiin mahdollisimman kapeakirjoinen lääkeaine. Lisäksi turhia mikrobilääkehoitoja tulisi välttää. Monessa tapauksessa eläinten sairastuvuutta voidaan vähentää parantamalla olosuhteita.

Mikrobilääkkeen käytön vaikutukset eivät aina rajoitu vain siihen eläinyksilöön tai –ryhmään, jolle mikrobilääkettä käytetään. Sillä voi olla vaikutusta myös eläinten kanssa työskenteleviin ja asuviin ihmisiin sekä laajemmin elintarviketurvallisuuteen ja ihmisten terveyteen

Maa- ja metsätalousministeriö antoi vuonna 1996 ensimmäisen kerran käyttöesimerkit mikrobilääkityksistä eläimille. Nämä päivitettiin käyttösuosituksina vuonna 2003. Käyttösuositukset on nyt päivitetty vastaamaan vuoden 2003 jälkeen tapahtuneita muutoksia eläinten sairastavuudessa, tuotannossa ja hoidossa sekä lääkevalikoimassa. Lisäksi suosituksia tehtäessä on huomioitu eläimille tautia aiheuttavien mikrobien lääkeresistenssitilanne Suomessa.

Päivitystyön on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön asettama pysyvä mikrobilääketyöryhmä.

Päivitetyt mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin on julkaistu sähköisenä Eviran internetsivulla:
www.evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisut > Eviran julkaisuja 2009 > 3/2009

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 020 77 24224, 040 489 3352

Aihealueet: