Uudistunut Elintarvikelainsäädäntö-kansio

7.9.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Edita Publishing Oy ovat yhteistyössä koonneet Elintarvikelainsäädäntö-kansion, joka koostuu kahdesta kovakantisesta, aihepiireittäin jaotellusta kansiosta. Nykyisten Elintarvikelainsäädäntö-kansioiden sisäistä jaottelua muutetaan syksyn 2007 aikana ja muutoksen jälkeen lainsäädäntöpäivityksiä tehdään vuosittain yhteensä kolme.</div>

Kansiot on koottu aihepiireittäin siten, että kunkin pääotsikon alle kootaan sen aihepiiriin kuuluvat yhteisö- ja kansallisen lainsäädännön säädökset. Esimerkiksi Lisäaineet - otsikon alta löytyy kaikki lisäaineita koskeva lainsäädäntö, niin kansalliset kuin EY-säädöksetkin. Kansioista löytyy myös Elintarviketurvallisuusviraston laatimia, lainsäädännön tulkintaa helpottavia tulkintaohjeita.

Kansiopaketti on kätevä tietolähde elintarvikelainsäädäntöä työssään tarvitseville, niin elintarvikealan toimijoille kuin viranomaisillekin.

Lisätiedot, hinnat ja tilaukset Editan internetsivulta:
http://netmarket.edita.fi/elintarvikelainsaadanto/

Kansion kestotilaukset (sisältää vuosittain kolme päivitystä):
Editan asiakaspalvelu, puhelin 020 450 05, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi.

Aihealueet: