Uuselintarvikeluettelo on julkaistu

26.6.2008

<div>Komissio on julkaissut internetsivuillaan uuselintarvikeluettelon (engl. Novel Food Catalogue), jossa kasvi- tai el&auml;inper&auml;isi&auml; tuotteita tai muita aineita on luokiteltu niiden k&auml;ytt&ouml;historiasta tiedetyn tiedon perusteella. Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jota ei ole merkitt&auml;v&auml;ss&auml; m&auml;&auml;rin k&auml;ytetty elintarvikkeena Euroopan yhteis&ouml;n alueella ennen uuselintarvikkeita koskevan asetuksen (EY) N:o 258/97 voimaan tuloa 15.5.1997. Uuselintarvikkeiden markkinoille saattaminen edellytt&auml;&auml; luvan saamista ja turvallisuuden osoittamista.</div>

Uuselintarvikeluettelossa tuotteet on luokiteltu niiden käyttöhistoriasta tiedetyn tiedon mukaan neljään eri luokkaan:

1)      tuotteisiin, joita tiedetään käytetyn elintarvikkeena Euroopan yhteisön alueella merkitsevässä määrin ennen 15.5.1997;

2)      tuotteisiin, joita tiedetään käytetyn Euroopan yhteisön alueella ravintolisänä ennen 15.5.1997 (huom. käytön laajentaminen muihin elintarvikkeisiin vaatii uuselintarvikelupaa);

3)      tuotteisiin, joiden käyttöhistoriasta elintarvikkeena Euroopan yhteisön alueella ennen 15.5.1997 ei ole tietoa, ja joita pidetään uuselintarvikelupaa vaativina tuotteina; ja

4)      tuotteen käyttöhistoriasta Euroopan yhteisön alueella on keskusteltu, mutta lisätietojen hankkimista varten lopullista luokittelua ei ole vielä tehty.

Vaikka jollakin tuotteella on käyttöhistoriaa elintarvikkeena jossain EU:n jäsenmaassa, on elintarvikealan toimijan syytä ottaa huomioon mahdolliset kansalliset käyttöä rajoittavat säädökset. Esimerkiksi jossain jäsenmaassa tuotetta voidaan pitää lääkkeenä.

Uuselintarvikeluettelo on muuntuva tietokanta

Uuselintarvikeluettelo on tarkoitettu suuntaa antavaksi tietolähteeksi tuotteen käyttöhistoriasta. Luokittelu on tehty komission alaisessa uuselintarviketyöryhmässä käydyn keskustelun perusteella ja sen hetkisen tiedon pohjalta, joka työryhmällä on ollut käytössä. Uuselintarviketyöryhmän jäseniä ovat eri EU-jäsenmaiden uuselintarvikeasiantuntijat. Tuotteiden luokittelu voi muuttua, mikäli tuotteiden käyttöhistoriasta saadaan uutta luotettavaa tietoa. Mikäli elintarvikealan toimijalla on tietoa luettelossa uuselintarvikkeiksi luokiteltujen tuotteiden käyttöhistoriasta, pyydetään tätä kääntymään Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran puoleen.

Evira pitää uuselintarvikkeeksi katsottavan tuotteen saattamista markkinoille vakavana virheenä, mikäli tuotteelle ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa ja tehty vaarattomuuden arviointia. Hyväksymättömän uuselintarvikkeen tapaaminen markkinoilla johtaa selvityspyyntöön. Mikäli elintarvikealan toimija ei pysty osoittamaan tuotteen käyttöhistoriaa, on tämän vedettävä tuote pois markkinoilta, koska tuotteen turvallisuutta elintarvikkeena ei ole varmistettu.

Komission julkaisema uuselintarvikeluettelo:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/index.cfm

Lisätietoa uuselintarvikkeista:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/uuselintarvikkeet/

Lisätietoa:
Ylitarkastaja Sari Sippola (30.9. asti), p. 020 77 24283
Ylitarkastaja Sanna Viljakainen (1.10. lähtien), p. 020 77 24291

Aihealueet: