Uusi kasvinsuojeluaineluettelo saatavissa Evirasta

31.3.2010

<p>Evira on julkaissut ’Kasvinsuojeluaineet 2010’-luettelon, joka sisältää keskeiset tiedot kasvinsuojeluainerekisterissä 1.1.2010 olleista valmisteista.</p>

Kasvinsuojeluainerekisterissä oli vuoden 2010 alussa kaikkiaan 341 hyväksyttyä valmistetta, jotka sisälsivät yhteensä 156 eri tehoainetta. Kasvinsuojeluaineluettelo sisältää tiedot mm. valmisteiden sallituista käyttökohteista, terveys- ja ympäristöluokituksesta sekä mahdollisista varoajoista.

Julkaisun alussa on tilastotietoja rekisterissä olevista ja rekisteristä poistetuista kasvinsuojeluaineista sekä lista vuoden 2009 aikana hyväksytyistä valmisteista. Luettelossa on myös luvanhaltijoiden, alan viranomaisten sekä tutkimuslaitosten yhteystietoja.

’Kasvinsuojeluaineet 2010’’ -julkaisu (pdf, 2 Mt) on ladattavissa Eviran internetsivuilta:
Evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisut > Eviran julkaisuja 2010

Julkaisua täydentää jatkuvasti päivitettävä liite ’Kasvinsuojeluaineluettelon päivitykset 2010’, joka sisältää ajantasaiset tiedot vuoden 2010 aikana hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista, käyttökohteiden ja luokituksen muutoksista sekä rekisteristä poistettavista valmisteista. Liite on saatavilla Eviran internetsivuilta:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Kasvinsuojeluaineet > Kasvinsuojeluaineluettelo

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Mervi Savela, Evira, p. 020 77 25187, 040 489 3343
Ylitarkastaja Heini Vainio, Evira, p. 020 77 25185, 0400 990 873

 

Aihealueet: