Uusi kaupallisia eläinkuljetuksia koskeva lainsäädäntö muuttaa lupakäytäntöjä

22.1.2007

<div>Eläinten kuljettamista koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden alussa. Uusi lainsäädäntö koskee kaikkea eläinten kuljettamista. Suurimmat muutokset koskevat eläinkuljettajien lupamenettelyä sekä maantiekuljetusvälineiden hyväksyntää kaupalliseen toimintaan liittyvissä eläinkuljetuksissa.</div>

Kaikki aiemmin lupamenettelyn piirissä olleet kuljettajat tarvitsevat jatkossakin luvan. Uusi eläinkuljettajalupa eroaa merkittävästi aiemmasta eläinkuljetusluvasta ja myös vanhojen eläinkuljetuslupien haltijoiden on haettava uusi lupa. Luvat jakautuvat pitkien, yli 8 tuntia kestävien kuljetusten ja lyhyiden kuljetusten lupiin.

Pitkiin kuljetuksiin käytettävät maantiekuljetusvälineet on myös hyväksytettävä lääninhallituksella.

Kuluvan kevään aikana valmistuvaan eläinkuljettajarekisteriin tallennetaan tiedot eläinkuljettajaluvista sekä hyväksymis- ja pätevyystodistuksista. Rekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Eläinkuljettajarekisteristä tulostetaan luettelo hyväksytyistä pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvista Eviran internetsivulle. Luettelosta käyvät ilmi eläinkuljettajan toiminimi, luvan numero ja luvan myöntäjä.

Vuoden 2008 alusta alkaen kotieläiminä pidettävien hevos-, nauta-, lammas-, vuohi-, tai sikaeläinten sekä siipikarjan kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon kuljettajilta vaaditaan pätevyystodistus. Evira ohjeistaa todistukseen vaadittavasta kokeesta ja sen suorittamisesta tarkemmin kevään 2007 aikana.

Eläinkuljettajalupia sekä maatiekuljetusvälineen hyväksymistä haetaan oman läänin lääninhallitukselta. Lupahakemuslomakkeet ovat lääninhallitusten verkkosivulla www.laaninhallitus.fi.

Lisätietoja eläinten kuljetuksesta Eviran www-sivulla:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/hyvinvointi/elainten_kuljetus/ 

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Sari Salminen, p. 020 77 24229
Yksikönjohtaja Riitta Maijala, p. 020 77 24210, 040 5722897

Aihealueet: