Uusi menetelmä D3-vitamiinin määrittämiseen maidosta

27.2.2014

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on kehitetty uusi menetelmä D3-vitamiinin määrittämiseen maidosta. Siinä näytteen esikäsittely on yksinkertaisempi kuin nykyisessä. Menetelmä tullaan ottamaan käyttöön Evirassa.</p>

Evirassa tehdään D-vitamiinimäärityksiä maidosta ja maitovalmisteista, kalasta sekä rehusta. Nyt käytössä oleva menetelmä on nestekromatografinen (LC) menetelmä, jossa detektorina on ultraviolettidetektori (UV). Menetelmässä on monimutkainen näytteen esikäsittely ja näytteen analysointiin kuluu 4-5 päivää. Uusi kehitetty menetelmä perustuu LC-MS/MS -tekniikkaan, joka mahdollistaa yksinkertaisen näytteen esikäsittelyn.

Suomessa D-vitamiinia lisätään maitotaloustuotteisiin, koska vitamiinin saanti on vähäisen auringonvalon vuoksi alhainen. Maitotaloustuotteisiin lisätään vitamiini D3-muodossa, joka on peräisin eläinkunnasta. Tämän takia määritysmenetelmä tarvitaan nimenomaan D3-muodolle. Menetelmän toimivuus testataan myös rehunäytteille.

Uusi validoitu menetelmä D3-vitamiinin määrittämiseen maidosta syntyi Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä työskentelevän  laboratoriomestari Soili Nikosen  opinnäytetyön lopputuloksena. Menetelmän validoinnissa varmistetaan, että menetelmällä saadut tulokset ovat luotettavia ja että tulosten epävarmuus tunnetaan.

Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikön laboratorio on  FINAS-akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaan. Laboratoriossa tutkitaan lannoite-, multa-, komposti-, rehu- ja viljanäytteitä sekä eläinperäisiä näytteitä, samoin kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita ja elintarvikkeiden raaka-aineita. Näytteistä tehdään muun muassa peruskoostumus- ja vierasaineanalytiikkaa sekä analysoidaan elintarvikkeiden valmistuksessa syntyviä yhdisteitä. Akkreditointi on ollut vuodesta 1994 ja laboratorion akkreditointitunnus on T014.

Lue opinnäytetyö kokonaisuudessaan
D3-vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi

Lisätietoja:
laboratoriomestari Soili Nikonen, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö
p. 040 489 3431

Aihealueet: