Uusi tutkimus aspartaamin karsinogeenisuudesta julkaistu

18.6.2007

<div>Italialainen Ramazzini Instituutti julkaisi 13. kesäkuuta 2007 uuden aspartaamin karsinogeenisuutta käsittelevän tutkimuksensa, jossa on tutkittu aspartaamin syöpää aiheuttavaa vaikutusta rotilla silloin, kun aspartaamille altistus alkaa jo sikiökaudella. </div>

Tutkimuksessa todetaan, että aspartaami on syöpävaarallinen jo lähellä nykyistä hyväksyttävää päivänsaantia (ADI) olevilla annoksilla ja että sen syöpää aiheuttava vaikutus rotilla tehostuu altistumisen alkaessa jo sikiökaudella.

Tämä tutkimus on jatkoa instituutin kaksi vuotta sitten heinäkuussa 2005 julkaisemalle aspartaamin syöpää aiheuttavaa vaikutusta koskevalle aikaisemmalle tutkimukselle.  Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn tätä tutkimusta koskeva arvio julkaistiin 5.5.2006.  EFSA päätyi arviossaan siihen, ettei tutkimuksen perusteella ollut tarvetta muuttaa aspartaamille aikaisemmissa turvallisuusarvioissa annettua hyväksyttävän päivänsaannin (ADI-arvo) määrää, joka on 40 mg/painokilo.  Tutkimuksessa ei myöskään nähty olevan sellaista tieteellistä syytä, jonka vuoksi aspartaamin käyttöä elintarvikkeissa olisi ollut syytä tarkastella uudelleen.

Miten asia etenee?

Euroopan unionissa elintarvikkeiden lisäaineiden turvallisuuden arviointi on Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSAn tehtävä, joka todennäköisesti ryhtyy arvioimaan nyt julkaistua tutkimusta.  EFSAn arvion valmistuttua Euroopan komissio ottaa kantaa siihen, onko aspartaamin käyttöä koskevia sääntöjä tarpeen muuttaa.

Kun EFSAn arvio tutkimuksesta valmistuu, Evira antaa tarvittaessa suositukset aspartaamin käytöstä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Taina Rautio, Evira, p. 020 77 24289

Linkkejä:

Linkki tutkimukseen
Environmental Health Perspectives –lehden artikkeli aspartaamista
http://www.ehponline.org/docs/2007/10271/abstract.html

Ramazzini Instituutin internetsivut
http://ramazzini.it/fondazione/newsDetail.asp?id=17

EFSAn aspartaamia koskevat internetsivut
http://www.efsa.europa.eu/en/in_focus/aspartame.html

Eviran aspartaamia koskevat internetsivut
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/lisaaineet/aspartaami/

Aspartaamiarvio vuodelta 1985
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_16.pdf

Aspartaamiarvio vuodelta 1988
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_21.pdf

 

Aihealueet: