Uusia kasvilajikkeita kansalliseen Kasvilajikeluetteloon

25.3.2009

<div>Kasvilajikelautakunta on päättänyt hyväksyä 25 uutta kasvilajiketta vuoden 2009 kansalliseen Kasvilajikeluetteloon. Lajikkeet otetaan samalla EU:n yhteiseen kasvilajikeluetteloon. Lautakunnalle tulevien hakemusten käsittely siirtyi viime vuonna Eviraan ja lautakunnan sihteeri sekä yksi varsinaisista jäsenistä on eviralaisia.</div>

Kasvilajikelautakunta on MMM:n nimittämä elin, joka tekee kasvilajikkeisiin liittyviä päätöksiä. Kasvilajikeluettelon ylläpidon lisäksi lautakunta muun muassa myöntää kansallisia kasvinjalostajanoikeuksia. Lautakunnan jäsenet edustavat elintarvikeketjun eri toimijoita tuottajista ympäristöjärjestöihin.

Kansallisen lajikeluetteloon hyväksymisen keskeisenä perusteena on lajikkeen viljelyarvo. Ennen hyväksymistä lajikkeen on käytävä läpi 2-3 vuoden viralliset kokeet, joissa lajikkeen viljelyarvoa pyritään selvittämään. Kokeita on useita eri viljelyalueilla. Tulosten perusteella lautakunta arvioi lajikkeen uutuusarvoa ja soveltuvuutta Suomen viljelyoloihin.

Ruislajikkeista lajikeluetteloon hyväksyttiin kaksi syysmuotoista (Evolo, Reetta) ja kaksi kevätmuotoista lajiketta (Arantes, Rogo). Syysmuotoisista lajikkeista Evolo on saksalainen hybridilajike ja kotimainen Reetta perinteinen populaatioruis. Kevätmuotoiset lajikkeet ovat populaatiorukiita ja tulevat Saksasta. Kevätrukiin viljelyala on ollut parin viime vuoden aikana noin kolmannes rukiin kokonaisalasta. Lajikkeita ei toistaiseksi luettelossa ole ollut kuin yksi, joten valikoima laajenee nyt merkittävästi.

Kevätvehnälajikkeita luetteloon hyväksyttiin neljä, kaksi kotimaista (Wellamo, Wanamo), yksi norjalainen (Demonstrant) ja yksi ruotsalainen (Puntari). Lajikkeet Wellamo, Wanamo ja Demonstrant ovat laadultaan myllyvehniä. Puntari on myöhäisenä myös rehuntuotantoon soveltuva lajike.

Ohria hyväksyttiin luetteloon yhteensä yhdeksän kappaletta. Näistä monitahoisia oli tänä vuonna vain yksi, kotimainen Eerik. Kaksitahoisista ohrista valtaosa on mallaslaatuisia. Näistä Conchita, JB Maltasia ja Streif tulevat Saksasta, Amber Ruotsista. Kotimaisia mallastyypin lajikkeita ovat Harbinger ja Rambler. Muita kaksitahoisia uusia ohralajikkeita ovat saksalainen Eliseta ja tanskalainen Fairytail.

Uudet kauralajikkeet tulevat tänä vuonna kaikki kotimaiselta jalostajalta. Uusia kauralajikkeita ovat Akseli, Sofiina ja Steinar. Akseli ja Sofiina ovat aikaisia lajikkeita, Steinar keskimyöhäinen. Kaikki kaurat ovat valkokuorisia.

Kasvilajikeluettelon uusi kevätrypsilajike on kotimainen Cordelia. Kevätrapsilajikkeita hyväksyttiin kaksi, Campino ja hybridilajike Trapper. Rapsit ovat molemmat saksalaisia.

Uusia nurmikasvilajikkeita ovat ruotsalaiset SW Torun –puna-apila ja Tryggve -timotei.

Kasvilajikelautakunta päättää myös lajikkeen merkitsemisestä Kasvilajikeluetteloon mallasohrana. Esityksen asiassa tekee Panimolaboratorion mallasohrakomitea. Tänä vuonna komitea esitti englantilaista alkuperää olevan NFC Tipplen merkitsemistä mallasohraksi, mikä hyväksyttiin lautakunnassa.

Lautakunnan päätökset tullaan jatkossa julkaisemaan Eviran tiedotteena ”Kasvilajikelautakunnan tiedotteita”. Se ilmestyy asioiden käsittelymäärästä riippuen muutaman kerran vuodessa Eviran internetsivujen kautta.


Lisätietoja
Ylitarkastaja Tapio Lahti, Evira, p. 0400 640 881


Aihealueet: