Uusia rokotteita ja uudistettua terveydenhuoltoa kaloille

22.3.2010

<p>Tautidiagnostiikka, neuvonta, paikallisen eläinlääkärin tarkastuskäynnit ja kartoitusnäytteet virus-, bakteeri- ja loistautien varalta ovat terveydenhuollon keskeisintä toimintaa.</p>

Poikas- ja istukastuotanto kuuluu pääasiallisesti kalaterveyspalveluun ja ruokakalankasvattajatkin ovat lisääntyvässä määrin halunneet liittyä tähän palveluun. Eviran tavoitteena on kouluttaa myös paikallisia eläinlääkäreitä kalaterveydenhuoltotyöhön.

Vuosittainen koulutustapahtuma
Suomen Kalankasvattajaliitto yhdessä Eviran kanssa järjestää vuosittain koulutuspäivät alan toimijoille ja eläinlääkäreille. Tämän vuoden Kalaterveys- ja yrittäjäpäivillä Jyväskylässä 25.-26.3.2010 esitellään Eviran tarjoamaa uudistunutta kalaterveyspalvelua kalankasvattajille. Vapaaehtoinen toiminta täydentää lakisääteistä valvontaa ja estää tautien leviämistä sekä parantaa kalojen terveyttä ja hyvinvointia.

Kalaterveys- ja yrittäjäpäivillä on esillä myös uudet rokotteet. Uusina rokotteina Suomeen on tulossa kaksi rokotetta flavobakteeritartuntojen ehkäisyyn. Päivillä kuullaan myös kokemuksia kalojen yersinioosiksi kutsutusta taudista ja sen ehkäisystä Suomessakin käyttöön saadulla rokotteella. Jyväskylän yliopisto esittelee uusia tutkimustuloksiaan siian kasvatukselle sekä luonnonsiioille merkittävästä rakkoloisio-taudista. Loisen kiertokulkua selvittäneisiin tutkimuksiin Suomessa ovat osallistuneet myös Åbo Akademi ja Kuopion yliopisto.

Kalaterveyspalvelu täyttää tänä vuonna 41 vuotta
Kun muussa eläinlääkinnässä vielä 1960-luvun lopussa keskityttiin sairastapausten hoitoon, kalanviljelijöiden avuksi alettiin silloisessa Valtion eläinlääketieteellisessä laitoksessa (nyk. Evira) kehittää terveystarkkailujärjestelmää, jota voidaan pitää ensimmäisenä järjestelmällisenä terveydenhuoltopalveluna.

Alun perin toiminta perustui laitosten omaan aktiivisuuteen näytteiden lähettämisessä, mutta aikaa myöten mukaan tuli yhä enemmän laitoksia koskevia velvoitteita. Koska kaloja ei voida laitoksilla eristää ympäristöstään muuta kuin poikkeustapauksissa, yksittäisen kalanviljelylaitoksen toimintatavoilla on merkitystä koko vesistöalueen kalankasvattajille. Kalaterveyspalveluun on sisällytetty erityisesti kalasiirtoihin liittyvien tautiriskien hallintaa laitosluokituksineen ja siirtoehtoineen.

Kalaterveyspalvelu laajenee myös ravunviljelyn piiriin.

Ilmoittautuminen Kalaterveys- ja yrittäjäpäiville Evira » Tapahtumat » 25.-26.3.2010 Kalaterveys- ja yrittäjäpäivät

Lue lisää kalataudeista Eläintauti- ja elintarviketutkimus » Eläintautitutkimus » Kalat ja ravut » Yleisimmät kala- ja raputaudit

Tutustu Pro Kala ry:n toimintaan

Lue lisää Suomen kalankasvattajaliitosta

Lisätietoja:
erikoistutkija Perttu Koski, kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö, p. 040 569 4541,
perttu.koski at-merkki-kapea.gifevira.fi
tutkija Kirsti Pekkanen, kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö, p. 050 439 2788,
kirsti.pekkanen at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Aihealueet: