Uusia tyyppinimiä hyväksytty lannoitevalmisteille

10.11.2009

<p>Lannoitevalmisteita koskevia asetuksia on uudistettu. Uudet asetukset mahdollistavat useiden uusien lannoitevalmisteiden markkinoinnin. Nyt biokaasulaitosten sivutuotetta voidaan markkinoida sellaisenaan tyyppinimellä mädätysjäännös. Asetukset mahdollistavat myös lannanpoltossa syntyvän tuhkan myynnin ja käytön.</p>

Asetuksin on myös muutettu joidenkin tuotteiden tuoteselosteissa ilmoitettavia tietoja sekä tuotevaatimuksia. Esimerkiksi siirtymäsäännöksenä ollut peltotuhkan kadmiumpitoisuuden enimmäismäärä 2,5 mg Cd/kg kuiva-ainetta muutettiin pysyväksi raja-arvoksi. Asetusten uudistamisen myötä lannoittamattomat ja kalkitsemattomat irtomullat tulivat valvonnan piiriin. Uusi, teknisesti käsitelty irtomulta –tyyppinimi kattaa nyt tällaiset maa-ainesseokset. Myös näistä tuotteista tulee ostajan aina saada tuoteseloste.

Lue enemmän aiheesta:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Lannoitevalmisteet > Ohjeet ja tiedotteet >
Lannoitevalmisteita koskevat uudet asetukset (pdf, 24 KB)

Maa- ja metsätalousministeriön asetukset:
MMM:n asetus 19/09  lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/07 muuttamisesta
MMM:n asetus 20/09  lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 muuttamisesta

Lisätietoja:
ylitarkastaja Arja Vuorinen, Evira, puh. 02077 25240
ylitarkastaja Titta Suoniitty, Evira, puh. 02077 25245
ylitarkastaja Tarja Alainen, Evira, puh. 02077 25211

 

Aihealueet: