Vaikea viljojen siementilanne vaatii poikkeustoimia

9.11.2012

<p>Viileä kesä ja sateinen syksy tietävät ensi keväänä pulaa sekä määrällisesti että laadullisesti hyvästä siemenviljasta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tähän mennessä tutkittujen siemenerien itävyys on ollut vielä hyvä, mutta monet pakkaamoiden raakaeristä ja viljelijöiden näytteistä ovat olleet itävyydeltään erittäin heikkoja. Kevätvehnän ja kauran itävyydessä on suurimmat ongelmat, mutta niitä on myös muilla viljoilla. Koska myös siemenvarastot ovat erittäin pienet, tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia.</p>

Evira tutkii, tarkastaa ja valvoo, että markkinoitavat siemenerät täyttävät sertifioidun siemenen vaatimukset. Siemenviljelytuotannosta otettujen virallisten näytteiden tulokset ovat toistaiseksi olleet hyviä, joten ensi kevään kylvöille näiden tulosten perusteella saadaan korkealaatuisia eriä. Ohranäytteistä suurin osa on tutkittu vain peitattuna eli kasvinsuojeluaineella käsiteltynä ja lähes kaikki erät ovat täyttäneet 85 prosentin itävyysvaatimuksen. Peitattujen itävyyksien keskiarvo on 94 prosenttia ja peittaamattomien 89 prosenttia.

Kauraerien vastaavat luvut ovat peitattuna 91 prosenttia ja ilman peittausta 92 prosenttia. Lähes kaikki tutkitut kevätvehnäerät on idätetty peitattuina ja keskiarvo on 90 prosenttia. Kevätvehnän 75 tutkitusta näytteestä 11 ei täyttänyt itävyysvaatimusta.

Pakkaamoiden ja viljelijöiden lähettämissä näytteissä suurta vaihtelua
Evira tutkii myös muita kuin virallisia näytteitä. Pakkaamoiden raakaeriä ja viljelijöiltä suoraan tulleita näytteitä on tänä syksynä lähetetty Eviraan poikkeuksellisen paljon. Tuloksissa on suurta vaihtelua ja se näkyy myös keskiarvotuloksissa. Heikoimmat tutkittaviksi tulleista näytteistä itävät alle 50 prosenttia. Puolet peittaamattomina idätetyistä kevätvehnänäytteistä on itänyt alle 75 prosenttia ja kauranäytteistä joka kuudes. Peittaamattomista kevätvehnänäytteistä vain neljäsosa itää yli 85 prosenttia ja peitatuista vähän yli puolet.

Itävyysongelmat johtuvat pääasiassa kasvukauden rankoista olosuhteista. Viljelijöiden on syytä tutkia tai tutkituttaa oman kylvöön suunnitellun siemenen laatu mahdollisimman pian kevään siementarpeen selvittämiseksi.

Siementen saatavuuden ratkaisuvaihtoehtoja puntaroidaan
Siemenalan toimijoiden mukaan siemenestä on tulossa pulaa. Myös ylivuotisen siemenen varastotilanne on poikkeuksellisen heikko. Varastoissa on erityisen vähän ohran ja kauran siementä.

Puintiolot olivat tänä syksynä erittäin vaikeat ja osa sadosta jäi kokonaan puimatta. Aikaisia kevätviljoja saatiin puitua vielä hyvälaatuisena, mutta alueelliset erot ovat suuria. Ongelmia on ainakin kevätvehnän siemenen saatavuudessa, mutta pulaa tulee myös ohrasta ja kaurasta. Erikoiskasveista näyttäisi ainakin rypsin siementä olevan riittävästi.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Evira ovat aloittaneet siemenalan kanssa kartoituksen siementilanteesta, jotta voidaan arvioida tarvetta ryhtyä erilaisiin poikkeustoimenpiteisiin.

Siementä voidaan tuoda muista EU-maista, mutta sitä rajoittanee Suomen olosuhteisiin sopivien lajikkeiden suppea määrä. Suomi voi hakea EU:lta itävyyspoikkeuslupaa, jolloin voidaan luvallisesti myydä siementä, joka ei täytä normaalia 85 prosentin viljan itävyysvaatimusta. Huoltovarmuuskeskus päättää erikseen onko sen hallinnoimien siemenvarastojen avaamiseen tarvetta.

Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Siemenet > Tilastot > Siementen laatutilastot

Lisätietoja antavat:
erikoistutkija Sinikka Köylijärvi, kasvianalytiikan yksikkö, p. 040 521 4761 (siemenlaboratorio)
yksikönjohtaja Hanna Kortemaa, siementarkastusyksikkö, p. 040 833 2486 (valvonta)
etunimi.sukunimi at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Aihealueet: