Vaikuta luomuvalvontaan – vastaa kyselyyn

4.4.2011

<p>Keskustelupalstoilla, mediassa ja erilaisissa tilaisuuksissa esitetään usein väite, että valvonta tukahduttaa luomutuotannon. Luomuvalvonnan ongelmien tunnistamiseksi Elintarviketurvallisuusviraston Evira.fi-sivuilla voi huhtikuun ajan vastata luomuvalvontaa koskevaan kyselyyn.</p>

Kyselyn tuloksia käytetään valvonnan kehittämisen tukena. Tuloksista julkistetaan kooste Eviran internetsivuilla toukokuun loppupuolella. Kyselyyn voivat vastata sekä luomualalla toimivat että kuluttajat.

Luomuvalvontaa väitetään usein byrokraattiseksi ja tuotantovaatimuksia vaikeaselkoisiksi. Usein väitteet esitetään kuitenkin yleisellä tasolla tai itsestään selvänä totuutena, joita ei perustella. Kohdentamattoman kritiikin perusteella valvonnan kehittäminen ja tuotantovaatimusten hiominen on vaikeaa.

Kyselyyn vastaajat voivat kertoa omia kokemuksiaan sekä kehittämisehdotuksia luomuvalvonnasta ja tuotantovaatimuksista. Lisäksi kyselyssä kerätään tietoa tuotantovaatimusten ongelmakohdista eli niistä asioista, joita on vaikea toteuttaa käytännössä.

Asiakaskysely: Evira > Asiakokonaisuudet > Luomu > Asiakaskysely
Luomuliiton blogi: http://luomuliitto.wordpress.com/

ylitarkastaja Beata Meinander, Evira, puh. 0400 571 033
ylitarkastaja Merja Manninen, Evira, puh. 040 849 8325

Aihealueet: