Väitöstilaisuus aiheesta Kampylobakteerit suomalaisissa naudoissa

22.11.2010

Evirassa työskentelevä MMM Marjaana Hakkinen (Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto) väittelee tohtoriksi
pe 26.11.2010.

Väitöskirjan nimi on Finnish cattle as reservoir of Campylobacter spp. (tiivistelmä suomeksi, pdf, 14 kb)

Väitöstilaisuus on Helsingin yliopiston luentosalissa XII, Fabianinkatu 33, klo 12.

Lisätietoja:
tutkija Marjaana Hakkinen
mikrobiologian tutkimusyksikkö, puh. 0400 287 417, marjaana.hakkinen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: