Väitöstilaisuus lypsylehmien tautirekisterien epidemiologisesta selvityksestä Pohjoismaissa

20.1.2014

Väitöstyössä tutkittiin Suomen, Tanskan, Ruotsin ja Norjan lypsylehmien eläintautirekisterien maakohtaisia tietoja. Rekistereihin tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää muun muassa karjan terveyden, tuotannon ja eläinten hyvinvoinnin tarkkailussa, jalostuksessa ja sairauksien tutkimuksessa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikössä työskentelevä FM Simo Rintakoski väittelee tohtoriksi eläinlääketieteellisen epidemiologian alalta Helsingin yliopistossa, eläinlääketieteellisen tiedekunnan biotieteiden laitokselta.

Väitöstilaisuus on perjantaina 24.1.2014 klo 12.00, EE-talon Walter-sali, Helsingin Viikissä Agnes Sjöbergin katu 2.

Väitöskirja kokonaisuudessaan Epidemiological evaluation of the Nordic health registers for dairy cows - data transfer, validation and human influence on disease recordings  (pdf, 2642 kb)
  
Suomenkielinen tiivistelmä väitöskirjasta (pdf, 12  kb).

Lisätietoja:
tutkija Simo Rintakoski, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö,
p. 040 489 3378

Aihealueet: