Välittäjät ja teurastamot lammas- ja vuohirekisterin käyttäjiksi

25.6.2008

<div>El&auml;imi&auml; v&auml;litt&auml;v&auml;t ja teurastavat toimijat voivat tehd&auml; ilmoitukset vastaanottamistaan, v&auml;litt&auml;mist&auml;&auml;n tai teurastamistaan lampaista ja vuohista suoraan lammas- ja vuohiel&auml;inten rekisteriin 25.6.2008 l&auml;htien.</div>

Siirtoilmoitusten tarkoituksena on huolehtia eläinten jäljitettävyydestä mahdollisen tautitilanteen selvityksissä. Eläinten siirroista pitopaikasta toiseen on tehtävä siirtoilmoitukset keskusrekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtumasta.

Välittäjät voivat tehdä ilmoituksia rekisteriin sekä suorista että välivarastonsa kautta tekemistään siirroista. Teurastusilmoituksen yhteydessä tehdään myös välitysilmoitus, jos eläin on haettu suoraan tilalta teurastamoon. Muussa tapauksessa teurastusilmoituksessa annetaan pelkästään teurastustietoja.

Välittäjät ja teurastamot voivat hakea lammas- ja vuohirekisterin käyttöoikeuksia Evirasta. Lisää tietoa ja tarvittavat lomakkeet löytyvät Eviran internetsivuilta: www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Merkitseminen ja rekisteröinti > Lampaat ja vuohet > Lammas- ja vuohirekisteri. Lammas- ja vuohirekisteriin pääsee kirjautumaan myös suoraan osoitteesta https://niemi.mmm.fi/elain.

Välitys- ja teurastusilmoitukset voidaan tehdä edelleen myös lomakkeilla. Ne löytyvät Eviran internetsivuilta www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Lomakkeet -sivun kohdasta Lammas- ja vuohirekisterilomakkeet. Täytetyt lomakkeet palautetaan osoitteeseen:

Maatalouden Laskentakeskus, Lammas- ja vuohirekisteri, PL 25, 01301 VANTAA

Lisätietoja:
Asiakaspalvelu, Lammas- ja vuohirekisteri, puh. 020 690 990
suunnittelija Mia Sundström, Evira, puh.020 77 24344

 

Aihealueet: