Valtiollistettu ensisaapumisvalvonta käynnistyy 1.5.2008

30.4.2008

<div>El&auml;imist&auml; saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta siirtyy kuntien vastuulta valtion vastuulle 1.5.2008. Ensisaapumisvalvonnalla tarkoitetaan elintarvikevalvontaa, joka kohdistuu muista Euroopan Unionin j&auml;senmaista Suomeen toimitettaviin el&auml;imist&auml; saataviin elintarvikkeisiin.</div>

Aiemmin ensisaapumisvalvonta on ollut osa kuntien vastuulla olevaa elintarvikevalvontaa, mutta 1.5.2008 vastuu valvonnasta siirtyy Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Evira vastaa 1.5.2008 alkaen elintarvikelain (23/2006) ja sen nojalla elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (321/2006) mukaan valtakunnallisesti eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonnasta.

Ensisaapumisvalvonnan valtiollistamisen myötä ensisaapumisvalvonta yhtenäistyy valtakunnallisesti entisestään. Lisäksi ensisaapumistoimintaan kohdistuvat valvontamaksut ovat samansuuruiset riippumatta siitä missä ensisaapumistoimintaa harjoitetaan.

Evira tekee sopimukset kuntien/kuntayhtymien kanssa ensisaapumisvalvonnan järjestämisestä näiden valvonta-alueilla ja korvaa näille ensisaapumisvalvonnasta aiheutuneet kulut sopimuksen mukaisesti.

Evira huolehtii jatkossakin ensisaapumisvalvonnasta hyväksymissään teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa. Tätä valvontaa suorittavat Eviran tarkastuseläinlääkärit.

Evira on laatinut uudet ohjeet paikallisille ensisaapumisvalvontaviranomaisille ensisaapumisvalvonnan suorittamista varten. Lisäksi Evira on järjestänyt maksutonta koulutusta sopimuksen tehneille paikallisille ensisaapumisvalvontaviranomaisille. Evira järjestää myös ensisaapumistoimijoille koulutusta liittyen ensisaapumisvalvonnan uuteen menettelyyn sekä laatii toimijoille suunnatut ensisaapumistoimintaa koskevat ohjeet. Jatkossa Evira tiedottaa ensisaapumistoimijoille ensisaapumistoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Evira perii 1.5.2008 alkaen ensisaapumistoimijoilta kokonaisuudessaan ensisaapumisvalvonnasta syntyneet kustannukset. Maksun suuruus määräytyy maa- ja metsätalousministeriön asetuksen, Elintarviketurvallisuusviraston maksulliset suoritteet, mukaisesti. Maksuasetuksen numero on 266/2008 ja asetus tulee voimaan 1.5.2008.

Lisää tietoa asiasta Eviran internetsivuilla:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/ensisaapumisvalvonta

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Kyösti Siponen, p. 020 77 24230
Ylitarkastaja Britta Wiander, p. 020 77 25381, 050 431 0984

Aihealueet: