Valtion ravitsemusneuvottelukunta esittää voimakassuolaisiksi ilmoitettavien elintarvikkeiden suolarajojen alentamista

10.4.2007

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on tehnyt kauppa- ja teollisuusministeriölle esityksen suolaa koskevista muutoksista kauppa- ja teollisuusministeriön pakkausmerkintäasetukseen.

Pakkausmerkintäasetuksen muutos liittyy EU:n uuteen ravitsemus- ja terveysväiteasetukseen. EU:n uusi asetus yhtenäistää elintarvikkeissa sallittavien ravitsemus- ja terveysväitteiden käyttöä EU:n alueella markkinoitavissa elintarvikkeissa ja parantaa näin kuluttajan mahdollisuuksia valita terveyttä edistäviä elintarvikkeita. Suolan osalta asetus kuitenkin käytännössä poistaa Suomessa jo pitkään käytössä olleen ”vähäsuolainen” – merkinnän käyttömahdollisuuden. Asetus antaa kuitenkin mahdollisuuden käyttää väitettä ”vähennetty suolaa” tai vähemmän suolaa”. Tällaisten väitteiden vaikeutena on kuitenkin vertailutuotteen valinta.

Lisätietoja: http://wwwb.mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta/index.html

Aihealueet: