Vapaaehtoiselle ”tuotettu ilman geenitekniikkaa” –merkinnän käytölle pelisäännöt

29.3.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on laatinut kotimaisille yrityksille sekä valvontaviranomaisille ohjeen vapaaehtoisen ”tuotettu ilman geenitekniikkaa” - tai ”gm-vapaa” –merkinnän käytölle elintarvikkeissa ja rehuissa. Tällä hetkellä EU:ssa ei ole määritelty yhteisiä kriteerejä ”gm-vapaa” –merkinnälle, mutta joissakin jäsenmaissa tällaisia merkintöjä on jo käytössä. Eviran ohjeiden mukaan merkinnän tulee aina olla selkeä ja yksiselitteinen eikä se saa johtaa kuluttajaa harhaan.</p>

Elintarvikkeisiin, jotka voivat sisältää muuntogeenisiä ainesosia (esimerkiksi soijaa tai maissia), ”gm-vapaa” –merkintää voidaan käyttää vain, jos tuote ei sisällä yhtään muuntogeenistä ainesta. Pienikin gm-aineksen esiintyminen tuotteessa katsotaan harhaanjohtavaksi. Elintarvikkeissa, jotka eivät edes voi sisältää muuntogeenisiä ainesosia (kuten porkkana, kauraryynit, mustikkahillo), ei ”gm-vapaa” -merkintää sallita lainkaan sen harhaanjohtavuuden takia.

Vapaaehtoista ”tuotettu ilman geenitekniikkaa” tai ”gm-vapaa” -merkintää voidaan käyttää eläimistä saatavissa elintarvikkeissa (esimerkiksi liha, maito, kananmuna tai viljelty kala) vain silloin, kun eläintä ei ole sen elinkaaren missään vaiheessa ruokittu muuntogeenisellä rehulla.

Jos elintarvike sisältää muuntogeenistä ainesta, se on lainsäädännön mukaan merkittävä tuotepakkaukseen. Merkintää ei edellytetä, mikäli muuntogeenisen aineksen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja sen pitoisuus jää alle 0,9 prosentin. Myöskään muuntogeenisellä rehulla ruokituista eläimistä saatavat elintarvikkeet eivät kuulu merkintävelvoitteen piiriin. Elintarvikkeiden pakkauksissa ei ole kuitenkaan kiellettyä käyttää vapaaehtoisia merkintöjä, jossa esitetään esimerkiksi, että elintarvikkeen tai rehun valmistuksessa ei ole käytetty geenitekniikkaa tai ettei tuote sisällä geeniteknisesti muunnettuja ainesosia.

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja säännellään Euroopan yhteisön asetuksilla. Periaatteena on kuluttajien tiedonsaannin ja valinnanmahdollisuuden turvaaminen.

Ohje löytyy Eviran internetsivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/muuntogeeniset_tuotteet/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sanna Viljakainen, p. 020 77 24291 (elintarvikkeet)
ylitarkastaja Tiina O’Toole, p. 020 77 25228 (rehut)
ylitarkastaja Raili Laine, p. 020 77 25207 (hakemusten käsittely)
ylitarkastaja Erkki Vesanto, p. 020 77 25380 (gmo-asiat, siemenet)
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: