Väriaineen E 128 käyttö kielletty

30.7.2007

<div>Väriaineen E 128 eli Punainen 2G käyttö elintarvikkeissa on kielletty. Asiaa koskeva Euroopan yhteisön asetus tuli voimaan lauantaina 28.7. Aineen käyttö kiellettiin, koska heinäkuun alussa julkaistun uuden turvallisuusarvioinnin perusteella aineen käyttöä ei pidetä turvallisena.</div>

E 128 on rakenteeltaan atsoväriaine ja se muuntuu elimistössä pääasiassa aniliiniksi. Aniliinilla on todettu olevan sekä genotoksisia (perimää vahingoittavia) että karsinogeenisia (syöpää aiheuttavia) vaikutuksia. Punainen 2 G:n turvallisuusarvio pohjautuu aniliinin turvallisuusarviointiin.

Tämän värin käyttö elintarvikkeissa on ollut hyvin rajoitettua. Sitä on saanut käyttää ainoastaan kahdessa tuoteryhmässä:  aamiaismakkaroissa, jotka sisältävät vähintään 6 % viljaa ja hampurilaispihveissä, jotka sisältävät vähintään 4 % kasvis- tai viljatuotteita.

Punainen 2G:tä sisältäviä elintarvikkeita ei saa enää valmistaa tai luovuttaa myyntiin, mutta jo markkinoilla olevat tuotteet saavat olla myynnissä.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto eli EFSA on aloittanut kaikkien käyttöön hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden järjestelmällisen uudelleenarvioinnin. Väriaineet ovat ensimmäinen uudelleen arvioitava ryhmä ja tavoitteena on saada niiden arviot tehtyä vuoden 2007 aikana.

EFSAn turvallisuusarvio
http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_opinions/ej515_red2g.html

Komission asetus (EY) 844/2007 värin E 128 eli Punainen 2G käytön kieltämiseksi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2007/l_195/l_19520070727fi00080009.pdf

Aihealueet: