Venäjälle tarkoitettuja elintarvikkeita myyntiin Suomessa

11.8.2014

Osaa Suomessa tuotetuista Venäjälle tarkoitetuista elintarvikkeista saa myydä Suomessa venäjänkielisissä pakkauksissa. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran antaman päätöksen mukaan kylmässä säilytettäviä elintarvikkeita saa tavanomaisesta poiketen myydä ilman, että suomen- ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä on kiinnitetty pakkauksiin. Oikeiden pakkausmerkintöjen on kuitenkin oltava kuluttajien saatavilla. Muutoksia ei tässä vaiheessa tule muiden elintarvikkeiden myyntiin.

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää, että elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä. Poikkeuksellisen tilanteen takia 8.8.2014 mennessä Suomessa valmistettuja, venäjänkielisin pakkausmerkinnöin varustettuja elintarvikkeita saa kuitenkin myydä kuluttajille. Suomen- ja ruotsinkielisten pakkausmerkintöjen on oltava saatavilla tuotteiden läheisyydessä sekä erillisenä kirjallisena paperina että isolla näkyvällä taululla.

– Poikkeus koskee vain kylmässä säilytettäviä elintarvikkeita, koska niiden pakkausmerkintöjen korjaaminen olisi kylmäsäilytysvaatimuksen ja erien suurten kokojen vuoksi vaikeaa, sanoo yksikönjohtaja Annika Nurttila Eviran tuoteturvallisuusyksiköstä.

Venäjän asettamien tuontikieltojen takia vienti Venäjälle jouduttiin lopettamaan yllättäen, ja elintarvikkeiden tuottajilla on varastoissaan paljon Venäjän markkinoille tarkoitettuja elintarvikkeita. Eviran päätöksellä pyritään vähentämään tuontikiellosta aiheutuvaa ruokahävikkiä. Eviran arvion mukaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa pakkausmerkintävaatimuksista voidaan huolehtia tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, ilman että kuluttajien tiedonsaanti vaarantuu. 

Lisätiedot:
yksikönjohtaja Annika Nurttila, tuoteturvallisuusyksikkö, p. 050 557 6414
lakimies Hanna Brotherus, oikeudellinen yksikkö, p. 050 555 3987 (13.8.2014 alkaen )

Päätös Venäjän markkinoille valmistettujen elintarvikkeiden myyntiä koskevista vaatimuksista 11.8.2014

 

Aihealueet: