Venäjän Karjalassa afrikkalaista sikaruttoa

28.2.2012

<p>Karjalan tasavallan Sekeen alueella (Segeža) on todettu kahdella tilalla afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Paikkakunta sijaitsee Nurmeksesta itään&nbsp;noin 160 km:n päässä Suomen rajalta. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, miten paljon sikoja on sairastunut ja mistä tauti on lähtöisin.</p>

ASF alkoi levitä 2007 Kaukasuksen alueella Georgiassa, mistä se on levinnyt edelleen eri puolille Venäjää. Ensimmäinen ASF-tapaus Suomen lähialueilla todettiin Pietarin läheisyydessä syksyllä 2009. Lisäksi ASF-tautipurkauksia todettiin vuoden 2011 aikana tammikuussa Leningradin läänin alueella, maaliskuussa Pietarin läheisyydessä ja huhtikuussa sekä Murmanskin että Arkangelin alueilla.

Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava, helposti leviävä, vakava viruksen aiheuttama eläintauti, jota esiintyy sioilla ja villisioilla. Tauti aiheuttaa kotisioissa yleensä korkean kuumeen, verenpurkaumia iholla, hengitysvaikeuksia ja suolisto-oireita sekä johtaa korkeaan kuolleisuuteen tiloilla. Tauti ei tartu ihmiseen. Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkii sekä kotisikoja että villisikoja ASF:n varalta. Jos epäilee tilan sioissa afrikkalaista sikaruttoa tai muuta vakavaa tarttuvaa eläintautia, tulee välittömästi ottaa yhteys tilan sijaintikunnan kunnaneläinlääkäriin tilanteen selvittämiseksi. Jos luonnosta löytyy sairas tai kuollut villisika, siitäkin tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, jotta eläin saadaan tutkittavaksi Eviraan. 

ASF voi levitä suoraan eläimestä toiseen tai välillisesti henkilöiden, autojen tai esimerkiksi huonosti kypsytetyn lihan mukana. Ruokajätteen syöttö sioille on ehdottomasti kielletty Suomessa ja koko EU:n alueella. Alueilta, joilla ASF -tautia esiintyy, ei ole lupa tuoda sikoja, sianlihaa eikä niistä valmistettuja elintarvikkeita edes omaan käyttöön.

Lisäksi on tärkeää noudattaa viranomaisten ja Eläintautien torjuntayhdistys ETT:n antamia yleisiä ohjeita ja suosituksia eläintautien ehkäisemiseksi.

Lisätietoja tuliaistuonnista
Suomeksi:
Etusivu > Elintarvikkeet >  Tuonti ja vienti >  Tuonti EU:n ulkopuolelta >  Tuliaistuonti 

По-русски: 
Заглавная стр. Эвира  > Пищевые продукты >  Ввоз и вывоз >  Ввоз из стран, не входящих в ЕС >  Ввоз из России подарков и гостинцев

In English:
Frontpage > Food >  Import and export >  Import from non-EU countries >  Import rules for personal consumption from third countries 

Yksityishenkilön metsästysretkellä pyytämien riistaeläinten lihan ja lihatuotteiden sekä metsästystrofeiden tuontiehdot
Etusivu > Evira >  Asiakokonaisuudet >  Eläimistä saatavat sivutuotteet >  Tuonti ja vienti >  Tuonti EU:n ulkopuolelta >  Yksityishenkilön metsästysretkeltä tuomat lihat ja lihatuotteet

Lisätietoja taudista ja tautivastustuksesta afrikkalaisesta sikarutosta 
Etusivu > Eläimet >  Eläinten terveys ja eläintaudit >  Eläintaudit >  Siat >  Afrikkalainen sikarutto

Villisikanäytteiden lähettäminen virustutkimuksiin
Etusivu > Eläimet >  Eläinten terveys ja eläintaudit >  Näytteenotto- ja lähetysohjeet >  Villisika

Ohje ulkomaanliikenteessä olevien eläinkuljetusajoneuvojen desinfioinnista
Etusivu > Eläimet >  Tuonti ja vienti >  Tuonti EU:n ulkopuolelta >  Tyhjien EU:n ulkopuolelta palaavien eläinkuljetusajoneuvojen pesu ja desinfiointi

Tilojen tautisuojauksesta löytyy Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n sivulta

Lisätietoja:
Tautivastustuksesta:
Ylitarkastaja Tiia Tuupanen, Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, p. 040 489 3348

Taudista ja diagnostiikasta:
Erikoistutkija Tiina Nokireki, Eläintautivirologian tutkimusyksikkö, p. 050 413 1687

Tuontiehdoista:
Yksikönjohtaja Kyösti Siponen, Raja- ja luomuvalvontayksikkö, p. 050 386 8412

Aihealueet: