Venäjän vientiin väliaikaisia rajoituksia liha- ja maitoalan laitoksille

14.7.2010

<p>&nbsp;</p>

Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos on lähettänyt Suomen viranomaisille kirjeen koskien Venäjän viranomaisten suomalaisiin liha- ja maitoalan laitoksiin (23 kpl) toukokuussa kohdistamaa tarkastusta. Tarkastuksen perusteella Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos on asettanut väliaikaisia vientirajoituksia 14:lle suomalaiselle liha- ja maitoalan laitokselle. Käytännössä tämän seurauksena näiden laitosten tuotteita ei ole 12.7.2010 lukien voitu viedä Venäjälle. Lisätietoa asiasta löytyy Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen internetsivuilta

http://www.rosselkhoznadzor.ru/fsvps/importExport/finland/enterprises.html?product=2&productType=1&_language=en

Evira selvittää suomalaisten elintarvikelaitosten kanssa väliaikaisiin vientirajoituksiin johtaneet syyt ja tulee vastaamaan asiassa Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitokselle viipymättä.

Lisätietoa: yksikönjohtaja Kyösti Siponen, Evira, tuonti- ja markkinavalvontayksikkö, p. 050 386 8412Aihealueet: