Viimeisten nautatilojen tutkimuksissa ei löytynyt salmonellaa

19.7.2010

<p>Juhannusviikolla Rehuraision rehuvalmistuksessa todetun <em>Salmonella</em> Typhimurium –bakteerilöydöksen johdosta tehdyt viranomaistutkimukset eläintiloilla on saatu päätökseen. Yhdelläkään tilalla ei todettu salmonellaa.</p>

Salmonella todettiin rehun raaka-aineena käytetystä mallasidusta, jota oli käytetty yhden nautarehuerän valmistukseen. Varotoimena Rehuraisio veti kyseisen rehun, sekä samalla valmistuslinjalla löydöstä edeltävällä viikolla valmistetut muut mallasitua sisältäneet rehut pois tiloilta. Rehua haettiin pois 26 nautatilalta.

Rehun saastumisen varalta tutkittiin eläinten ulostenäytteet kaikilta nautatiloilta, jotka olivat ehtineet aloittaa mahdollisesti saastuneen rehun käytön. Lisäksi Rehuraision toimesta tutkittiin kaikkien epäilyksen alaista rehua käyttäneiden tilojen rehusiilot ja muutaman muun nauta- ja sikatilan rehuympäristönäytteet salmonellan varalta. Tutkimukset käsittivät yhteensä 53 tilaa. Yhdessäkään näytteessä ei todettu salmonellaa.

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että mallasidusta löytynyt salmonella ei ollut levinnyt tiloille eikä siten vaarantanut eläinten terveyttä tai elintarvikkeiden turvallisuutta.

Lisätietoja:
Sirpa Kiviruusu, ylitarkastaja (eläintautivalvonta), p. 0400 920 503
Marja Turunen, ylitarkastaja (rehuvalvonta), p. 020 77 25214

Aihealueet: