Viljaseula 2009 kertoo ennätyssadon laadusta

23.4.2010

<p>Tiedot vuoden 2009 viljasadon laadusta on koottu Viljaseula 2009 –julkaisuun. Julkaisussa esitetään keskiarvotietoja viljan laadusta viljalajeittain, lajikkeittain ja viljelyalueittain. Laatutekijöitä ovat mm. hehtolitrapaino, jyväkoko, valkuainen, sakoluku ja kostea sitko.</p>

Viljan laatuseuranta perustuu viljelijöiden lähettämiin näytteisiin. Seurantaan kuuluvat tilat valitaan otantamenetelmällä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maaseutuelinkeinorekisteristä. Vuonna 2009 tiloilta lähetettiin 1 439 näytettä. Viljasadon laatuseurantaa on tehty vuodesta 1966 alkaen.

Kotimaisen viljasadon laatuseurannassa tutkittujen näytteiden perusteella vuoden 2009 ennätyssuuressa viljasadossa hehtolitrapaino oli keskimääräistä korkeampi, mutta valkuaispitoisuus oli erittäin matala. Vehnäsadossa lisäksi sakoluvut olivat kymmenen vuoden keskiarvoa korkeammat.

Eviran internetsivuille on koottu lisätietoa viljasadon laadusta. Taulukoista selviää mm. näytteiden lukumäärä luokittain ja alueittain eri laatutekijöiden mukaan.

Tietoa viljasadon laadusta:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Vilja > Viljasadon laatu > Viljasadon laatu 2009

Viljaseula 2009:
Evira.fi > Tilauspalvelu> Julkaisut > Eviran julkaisuja 2010 > Viljaseula 2009 (pdf, 2419kb)

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, Evira, puh. 020 77 25090, 040 534 5510
Laboratoriomestari Sanna Lindell, Evira, puh. 020 77 25092, 040 848 6094

 

Aihealueet: