Viljaseula 2010 kertoo viljasadon laadun

9.6.2011

<p>Tiedot vuoden 2010 viljasadon laadusta on koottu Viljaseula 2010 -julkaisuun. Julkaisussa esitetään keskiarvotietoja viljan laadusta viljalajeittain, lajikkeittain ja viljelyalueittain. Laatutekijöitä ovat mm. hehtolitrapaino, jyväkoko, valkuainen, sakoluku ja kostea sitko.</p>

Tutkittujen näytteiden perusteella vuoden 2010 pienessä viljasadossa vehnän ja rukiin sakoluvut olivat ennätyskorkeita, samoin kevätvehnän valkuaispitoisuus. Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino oli matalin yli kahteenkymmeneen vuoteen ja jyväkoko EU-ajan pienin.

Viljan laatuseuranta perustuu viljelijöiden lähettämiin näytteisiin. Seurantaan kuuluvat tilat valitaan otantamenetelmällä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maaseutuelinkeinorekisteristä. Vuonna 2010 tiloilta lähetettiin yhteensä 1 100 näytettä. Viljasadon laatuseurantaa on tehty vuodesta 1966 alkaen.

Eviran internetsivuille on koottu lisätietoa viljasadon laadusta. Taulukoista selviää mm. näytteiden lukumäärä luokittain ja alueittain eri laatutekijöiden mukaan.

Tietoa viljasadon laadusta:
Viljaseula 2010: Evira.fi > Julkaisut > Kasvit > Viljaseula 2010 (pdf, 3000 kb)

Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Viljan laatu > Tilastot viljasadon laadusta > Viljasadon laadunseuranta 2010

Lisätietoja: Yksikönjohtaja Mirja Kartio, Evira, puh. 020 77 25090, 040 534 5510

Aihealueet: